Wanneer u een aankoop doet in een winkel, verbindt u zich definitief en kunt u niet op uw beslissing terugkomen. Alleen als de verkoper, het voorziet, kan u een omwisseling of de terugbetaling van uw aankoop verkrijgen. In dit geval bepaalt hij de voorwaarden van deze commerciële handeling. 

Wanneer beschikt u over een herroepingstermijn?

U beschikt over een herroepingstermijn om van gedachten te kunnen veranderen als u, bijvoorbeeld:

Op voorwaarde dat de specifieke voorwaarden vervuld zijn, kunt u van uw aankoop of van uw verbintenis afzien zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van een reden.

Hoe herroepen?

Opdat u een bewijs zou hebben van uw herroeping, is het wenselijk om via aangetekende brief te herroepen (huwelijksbureau, immobiliënkantoor, verzekeringen, consumentenkrediet, timesharing).

Als u een overeenkomst buiten verkoopruimten of een overeenkomst op afstand sloot, kan u de overeenkomst herroepen door de onderneming daarover te informeren voor het verstrijken van de termijn:

  • ofwel, door een hiervoor voorzien modelformulier voor herroeping (PDF, 130.54 KB) te vervolledigen en te ondertekenen;

  • ofwel een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (telefoon, e-mail, enz.);

  • ofwel online voor zover de onderneming daarin voorziet op haar website. In dat geval moet de onderneming u een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

Vragen over de herroepingstermijn?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
31 augustus 2020

Laatste nieuws voor dit thema