Herroepingstermijnen

Wanneer u een aankoop doet in een winkel, verbindt u zich definitief en kunt u niet op uw beslissing terugkomen. Alleen als de verkoper, het voorziet, kan u een omwisseling of de terugbetaling van uw aankoop verkrijgen. In dit geval bepaalt hij de voorwaarden van deze commerciële handeling. 

Wanneer beschikt u over een herroepingstermijn?

U beschikt over een herroepingstermijn om van gedachten te kunnen veranderen als u, bijvoorbeeld:

Op voorwaarde dat de specifieke voorwaarden vervuld zijn, kunt u van uw aankoop of van uw verbintenis afzien zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van een reden.

Hoe herroepen?

Opdat u een bewijs zou hebben van uw herroeping, is het wenselijk om via aangetekende brief te herroepen (huwelijksbureau, immobiliënkantoor, verzekeringen, consumentenkrediet, timesharing).

Als u een overeenkomst buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening of een overeenkomst op afstand sloot, kan u de overeenkomst herroepen door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep daarover te informeren voor het verstrijken van de termijn:

 • ofwel, door een hiervoor voorzien modelformulier voor herroeping (PDF, 287.37 KB) te vervolledigen en te ondertekenen;

 • ofwel een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (telefoon, e-mail, enz.);

 • ofwel online voor zover de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep daarin voorziet op haar website. In dat geval moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep u een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

Vragen over de herroepingstermijn?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
4 december 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Geen geoblocking meer in Europese Unie

 2. Verkoop

  Hogere inflatie

 3. Consumentenbescherming

  Meer e-commerce in België, meer controles door de Economische Inspectie