Wanneer u een aankoop doet in een winkel, verbindt u zich definitief en kunt u niet op uw beslissing terugkomen. Alleen als de verkoper, het voorziet, kan u een omwisseling of de terugbetaling van uw aankoop verkrijgen. In dit geval bepaalt hij de voorwaarden van deze commerciële handeling. 

Wanneer beschikt u over een herroepingstermijn?

U beschikt over een herroepingstermijn om van gedachten te kunnen veranderen als u, bijvoorbeeld:

Op voorwaarde dat de specifieke voorwaarden vervuld zijn, kunt u van uw aankoop of van uw verbintenis afzien zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van een reden.

Hoe herroepen?

Opdat u een bewijs zou hebben van uw herroeping, is het wenselijk om via aangetekende brief te herroepen (huwelijksbureau, immobiliënkantoor, verzekeringen, consumentenkrediet, timesharing).

Als u een overeenkomst buiten verkoopruimten of een overeenkomst op afstand sloot, kan u de overeenkomst herroepen door de onderneming daarover te informeren voor het verstrijken van de termijn:

 • ofwel, door een hiervoor voorzien modelformulier voor herroeping (PDF, 253.7 KB) te vervolledigen en te ondertekenen;

 • ofwel een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (telefoon, e-mail, enz.);

 • ofwel online voor zover de onderneming daarin voorziet op haar website. In dat geval moet de onderneming u een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

Vragen over de herroepingstermijn?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
6 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Verkoop

  Made in Belgium? Niet zo zeker…

 2. Verkoop

  Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

 3. Verkoop

  Wees klaar voor het afronden van betalingen!