Boek VI WER - art. VI.64 e.v. WER

 1. In uw gelijktijdige fysieke aanwezigheid en die van de onderneming op een andere plaats dan de verkoopruimte van de onderneming (voorbeelden: op het werk, op de woonplaats, op publieke plaatsen zoals straten, inkomhallen, galerijen, vervoer, enz.);

 2. ten gevolge van uw aanbod, op een andere plaats dan de verkoopruimte van de onderneming;

 3. in de verkoopruimte van de onderneming of door middel van een techniek voor communicatie op afstand onmiddellijk na u persoonlijk gecontacteerd werd op een andere plaats dan de verkoopruimte van de onderneming;

 4. tijdens een excursie die door de onderneming is georganiseerd met een commercieel doel of met als doel de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument.

Opgelet!

Deze beschermingen zijn niet van toepassing op:

 • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;

 • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.

 • verkopen van voedingsmiddelen, dranken of andere goederen die bestemd zijn voor dagelijkse huishoudelijke consumptie en die op basis van frequente en regelmatige rondes bij de woon- of verblijfplaats, dan wel de arbeidsplaats van de consument worden afgeleverd;

 • verkopen georganiseerd in het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel voor zover de verkoopsom 50 euro niet overschrijdt;

 • overeenkomsten inzake consumentenkrediet onderworpen aan de wetgeving betreffende consumentenkrediet;

 • verzekeringsovereenkomsten. 

 • Beurzen
  Een beurs is/ wordt als verkoopruimte beschouwd als de uiterlijke verschijningsvorm en de informatie in de ruimten waar de beurs wordt gehouden, maken dat de gemiddelde consument kan verwachten dat hij er aangesproken kan worden door een onderneming, met de bedoeling van deze onderneming om goederen/diensten te verkopen. Voor overeenkomsten gesloten op dergelijke beurzen is er geen bijzondere bescherming  en dus geen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

art. VI.67 e.v. WER

Voor elke overeenkomst buiten verkoopruimte, tenzij bijzondere omstandigheden, beschikt u over een herroepingsrecht (PDF, 244.46 KB).

De reglementering voorziet:

 • een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;
 • een formulier (PDF, 253.7 KB) 
 • dat gebruikt kan worden om gemakkelijk te herroepen;

 • de mogelijkheid om te herroepen wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst werd aangevat tijdens de herroepingstermijn;

 • de wijze van terugbetaling;

 • de wijze en eventuele kosten van het terugzenden van de goederen;

 • de situaties waarin het herroepingsrecht niet uitgeoefend kan worden;

 • ...

U sloot een gas- of elektriciteitovereenkomst af

Het akkoord "De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt" (PDF, 439.02 KB) viseert alle verkopen buiten verkoopruimten, alle verkooppraktijken die niet plaatsvinden op het bureau, de maatschappelijke zetel of in de winkel  van de leverancier, of van zijn vertegenwoordiger of doorverkoper of die niet op afstand, enz. gebeurt.

U heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen te verzaken aan de overeenkomst na ontvangst van de bevestiging van de leverancier.

Vragen?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
3 april 2019