U hebt ingeschreven op een verzekering

Wanneer u bij verzekeringscontracten met een looptijd van meer dan 30 dagen, een door de verzekeraar voorondertekende polis of een verzekeringsaanvraag heeft ondertekend, heeft u de mogelijkheid het contract op te zeggen gedurende een periode van: 

  • 30 kalenderdagen voor levensverzekeringen;

  • 14 kalenderdagen voor de overige verzekeringen.

Deze termijn begint te lopen vanaf de ontvangst door de verzekeraar van de voorondertekende polis of van de aanvraag.

Vragen?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
12 februari 2019

Laatste nieuws voor dit thema