U bedenkt zich na het afsluiten van een consumentenkrediet

Om van het krediet af te zien beschikt u meestal over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de ondertekening van het contract.

Opgelet:

  • sommige bijzondere kredieten ontsnappen aan het herroepingsrecht;
  • het uitoefenen van het herroepingsrecht sluit de betaling van vervallen interest niet uit;
  • in geval van een verkoop op afbetaling, een financieringshuur of een koop aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het sluiten van een kredietovereenkomst, leidt de annulering van de aankoop tijdens de herroepingstermijn in principe tot de annulering van het kredietcontract, zonder kosten of vergoeding.

Vragen?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema