U hebt een bemiddelingscontract afgesloten met een onderneming met het oog op de verkoop/aankoop/huur/verhuur van een gebouw.

Wat is een contract tot vastgoedbemiddeling?

Een contract tot vastgoedbemiddeling houdt in dat de onderneming bemiddelt bij transacties over de aankoop/verkoop of verhuur van een onroerend goed. De onderneming neemt, voor de (ver)koper/(ver)huurder, de stappen die nodig zijn om het onroerend goed te (ver)kopen/(ver)huren. Als een consument met de onderneming een overeenkomst tot bemiddeling over de aankoop/verkoop of huur/verhuur van een onroerend goed sluit, dan beschikt hij over een herroepingstermijn, gedurende dewelke hij zonder kosten kan afzien van de overeenkomst. De herroepingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen vanaf de dag na sluiting van de bemiddelingsovereenkomst..

De consument die een bod tot aankopen/verhuren uitbrengt bij een onderneming sluit geen overeenkomst met de makelaar, maar wel met de verkoper/verhuurder van het onroerend goed. Voor het intrekken van een dergelijk bod bestaat er geen wettelijke herroepingstermijn. 

Voor bijkomende bescherming tegen bepaalde clausules in die overeenkomsten, raadpleeg onze rubriek “bemiddelingsovereenkomst onroerend goed”.

Vragen?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat vragen beantwoorden:

Laatst bijgewerkt
2 februari 2024

Laatste nieuws voor dit thema