Table of Contents

  Het consumentenrecht is voortdurend in ontwikkeling. Het doel van deze reglementering is: een hoge beschermingsgraad voor de consument bereiken.

  De deelname van de sociaaleconomische actoren aan de uitwerking van voorschriften kan een efficiënt aanvullend middel zijn. Alternatieven op het gebied van regelgeving kunnen indien nodig de wetgeving aanvullen.

  In bepaalde gevallen kunnen gedragscodes door hun soepelheid en hun snelheid de traditionele regelgeving op nuttige wijze aanvullen.

  Er zijn twee soorten gedragscodes: zelfregulering en coregulering.

  Zelfregulering

  Bij zelfregulering gaat het om akkoorden waarover enkel werd onderhandeld in het kader van de betrokken sector.

  Coregulering 

  Bij coregulering gaat het om akkoorden waarover werd onderhandeld door de beroepsorganisaties met de consumentenorganisaties, met name in het kader van de Raad voor het Verbruik, en/of de overheidsdiensten.

  De "gedragscodes" hieronder zijn gedragscodes, akkoorden en aanbevelingen die het voorwerp uitmaakten van een onderhandeling tussen de beroepsorganisaties en de consumentenorganisaties, met name in het kader van de Raad van het Verbruik, en/of de overheidsdiensten. Ze zijn dus alle het resultaat van coregulering.

  Codes, akkoorden, aanbevelingen coregulering

  Oneerlijke handelspraktijken zijn verboden, zoals vermeld staat in het boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER). Als een onderneming een gedragscode niet naleeft, kan dit in bepaalde gevallen worden beschouwd als een oneerlijke handelspraktijk voor zover deze indruist tegen de vereisten van professionele toewijding en dus niet conform de eerlijke handelsgebruiken is.

  Laatst bijgewerkt
  2 september 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

   Made in Belgium? Niet zo zeker…

  2. Verkoop

   Prijzen van vliegtuigtickets nemen hoge vlucht

  3. Verkoop

   Wees klaar voor het afronden van betalingen!