Raad voor het Verbruik

Op 1 januari 2018 werd de Raad voor het Verbruik geïntegreerd binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, onder de nieuwe naam “Bijzondere raadgevende commissie Verbruik”  (koninklijk besluit van 13 december 2017).

De Bijzondere raadgevende commissie Verbruik is een adviesverlenend orgaan, paritair samengesteld uit:

 1. een voorzitter en twee ondervoorzitters ;
 2. 26 leden :
  • 13 vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties ;
  • 8 vertegenwoordigers van de organisaties van de productie ;
  • 2  vertegenwoordigers van de organisaties van de distributie ;
  • 2  vertegenwoordigers van de organisaties van de middenstand ;
  • 1 vertegenwoordiger van de organisaties van de landbouw.

De Bijzondere raadgevende commissie Verbruik neemt de taken van de Raad voor het Verbruik over, die er vooral in bestaan:

 • adviezen uit te brengen over problemen die de consumptie van producten en het gebruik van de diensten  aanbelangen en over problemen die voor de consumenten van belang zijn;
 • gedachtewisseling en overleg mogelijk te maken tussen de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en de vertegenwoordigers van de organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand, over alles wat de problemen van de consument aanbelangt.

De Commissie is een bevoorrecht instrument voor de beleidsondersteuning. De adviezen van de Raad zijn weliswaar niet bindend voor de overheid maar worden meer opgevolgd naarmate ze unaniem zijn.

De adviezen van de Raad voor het Verbruik

Sinds zijn oprichting heeft de Raad voor het Verbruik  talrijke adviezen uitgebracht over alle aspecten van het verbruik. Hij heeft een niet te verwaarlozen rol gespeeld bij de uitwerking en de modernisering van de grote wetgevingen inzake consumentenbescherming (marktpraktijken, consumentenkrediet, veiligheid van producten,...).

De uitgebrachte adviezen tot 31 december 2017

Activiteitenverslagen

De Raad voor het Verbruik bracht elk jaar een  activiteitenverslag  uit.