On-line Internationale aspecten

Vertegenwoordigers van de overheid, de privésector en de civiele samenleving zien toe op een goede internet governance op internationaal vlak door bij te dragen tot de uitwerking en de uitvoering van beginselen, normen en procedures die toepasbaar zijn op de werking en de ontwikkeling van het netwerk. 

De Verenigde Naties (VN) en de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) zijn in het bijzonder actief in dit domein. De door deze organen gevoerde reflecties hebben geresulteerd in de ontwikkeling van het Internet Governance Forum (IGF) en de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WTIM), die aan UNESCO een specifieke rol heeft toebedeeld.

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die voornamelijk belast is met de toekenning van domeinnamen en IP (Internet protocol)-adressen. De Internet Engineering Task Force (IETF) is bevoegd voor de aanneming van nieuwe internetnormen. De Internet Society (ISOC) zorgt voor de bevordering en de coördinatie van de ontwikkeling van informaticanetwerken.

Laatst bijgewerkt
21 november 2022