De informatie- en communicatietechnologieën spelen via het internet en de mobiele media een steeds belangrijkere rol in het leven van de ondernemingen die tegenwoordig continu met elkaar in verbinding staan.

De opdracht van de UNESCO is om bij te dragen tot de opbouw van vrede, tot de eliminatie van armoede, tot de duurzame ontwikkeling en tot de interculturele dialoog aan de hand van onderwijs, wetenschap, cultuur, communicatie en informatie. Overigens heeft de Wereldtop over de informatiemaatschappij de Unesco een specifieke rol toevertrouwd.

De organisatie concentreert zich meer bepaald op twee globale prioriteiten, met name Afrika en de gendergelijkheid. ICT blijkt een geschikt tool te zijn voor een vlotte uitvoering van de Unesco-activiteiten in de diverse bevoegdheidsdomeinen. 

Zo stelt de Unesco op het vlak van onderwijs online leertools op punt. Op cultureel vlak biedt internet de burgers toegang tot materiële en immateriële cultuur aan de hand van een interactieve kaart. Wat de wetenschap aangaat kunnen laboratoria van de hele wereld met elkaar verbonden worden en biedt internet dus de mogelijkheid om de draagwijdte van wetenschappelijk onderzoek uit te breiden. 

Dit gezegd zijnde stelt ICT ook nieuwe uitdagingen. Hoewel deze niet in samenhang zijn met de activiteiten van de organisatie of met de specificiteit van zijn opdrachten, moet de Unesco erbij stilstaan in het licht van de fundamentele principes die de basis vormen van zijn actie.

Daarom lanceerde de Uitvoerende Raad van de Unesco in oktober 2010 een reflectie over het gebruik van internet in de bevoegdheidsdomeinen van de Unesco om hierover een globale strategie uit te werken. Dit proces is met een raadpleging van de lidstaten begonnen. 

De Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij heeft deelgenomen aan de eerste raadpleging en is van plan zijn standpunt gedurende de hele besluitvorming te laten gelden.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018