Internet richt zich vandaag de dag niet meer tot opzoekingen en wetenschappers alleen, maar vormt in onze moderne maatschappij een fundamenteel communicatiemiddel dat door bijna 2 miljard mensen in de hele wereld gebruikt wordt. Om die reden wordt het als een kritische wereldhulpbron beschouwd.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling werd oorspronkelijk opgericht voor het beheer van het Marshallplan, een economische ondersteuning van de Verenigde Staten aan de Europese landen voor de heropbouw na de door de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte verwoestingen. Op dat moment noemde deze instelling Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEES). Tegenwoordig speelt de OESO voornamelijk een rol van raadgevende vergadering en van raad en verenigt 34 landen die door een democratische regering en een markteconomie worden gekenmerkt. Haar doel is dan ook om de verschillende beleidsdomeinen die instaan voor de verbetering van de economische en sociale welvaart in heel de wereld te bevorderen.

Directoraat wetenschap, technologie en industrie (DSTI)

Wat de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) betreft, bestaat de OESO uit het Directoraat wetenschap, technologie en industrie (DSTI). Dit Directoraat omvat het Comité voor informatie-, informatica- en communicatiebeleid (ICCP) dat beleidsdomeinen uitwerkt om de voordelen van de Informatiemaatschappij te maximaliseren. Deze is in 4 werkgroepen onderverdeeld:

 

 

OCDE-Groupes.gif

 • werkgroep « Informatie-economie » (WPIE) 
  deze werkgroep voert onderzoek uit over de economische en sociale impact van ontwikkeling, van de verspreiding en het gebruik van ICT, van internet en van elektronische handel.

 • werkgroep « Informatiebeveiliging en privacy » (WPISP) 
  deze werkgroep bevordert een internationaal gecoördineerde benadering zowel van het veiligheidsbeleid als van het beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de persoonlijke gegevens om bij te dragen tot versterkt vertrouwen jegens de Informatiemaatschappij en om elektronische handel te vergemakkelijken.

 • werkgroep « Beleid inzake telecommunicatie en informatiediensten » (WPTISP) 
  deze werkgroep onderzoekt de recente evoluties van het telecommunicatie- en internetbeleid, bevordert de uitwisseling van ervaringen tussen lidstaten van de OESO en bestudeert de evoluties van het informatie-infrastructuur. Hij interesseert zich meer bepaald voor de hervorming van de reglementering, de convergentie van telecommunicatienetwerken, het internet, de kabeltelevisie- en omroepnetwerken via vaste en draadloze breedbeeldinfrastructuur.

 • werkgroep « Indicatoren voor de Informatiemaatschappij » (WPIIS) 
  deze werkgroep staat in voor de voortdurende verbetering van de methodologie voor het verzamelen van de onder landen vergelijkbare gegevens en neemt deel aan de uitwerking van indicatoren alsook aan de nodige kwantitatieve analyses om te voldoen aan de behoeften van het ICCP-Comité en zijn ondersteunende instellingen.

België wordt in het Comité en in elke werkgroep door een nationale deskundige vertegenwoordigd.

 

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018