De resolutie 56/183 van de Algemene Vergadering van de VN van 21 december 2001 voorziet in de uitvoering in twee fasen van een wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS). Het doel van de eerste fase, die in Genève plaatsvond van 10 tot 12 december 2003, bestond erin de grondslag van een informatiemaatschappij te leggen, die voor iedereen toegankelijk zou zijn. De tweede fase, die in Tunis plaatsgreep van 16 tot 18 november 2005, beoogde het bereiken van een overeenkomst over internet governance, de financieringsmechanismen en de toepassing van de documenten van Genève en Tunis.

De Agenda van Tunis voor de informatiemaatschappij heeft de oprichting van het Internet Governance Forum (IGF) mogelijk gemaakt. Het IGF is een discussieforum dat alle stakeholders van de private en de openbare internetsector op wereldniveau verzamelt om het VN-Secretariaat te helpen het mandaat van de WSIS uit te voeren.

De Agenda van Tunis heeft bovendien de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC) de opdracht gegeven toe te zien op de follow-up van de conclusies van de WSIS. De Commissie voor Wetenschap en Techniek voor Ontwikkeling (CSTD), ondergeschikt orgaan van de ECOSOC, heeft als taak aanbevelingen te formuleren voor de Algemene Vergadering van de VN en de ECOSOC over vraagstukken betreffende wetenschap en technologie, en in het bijzonder de ontwikkeling en de opvolging van de werkzaamheden van de WSIS.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018