Table of Contents

  Adres:

  Jules Bordetlaan 164
  1140 Brussel

  Tel.: +32 2 778 62 47
  Fax: +32 2 778 62 22
  E-mail: info@verzoeningautomoto.be
  Website: http://verzoeningautomoto.be/

  Voor welke problemen?

  Elk probleem dat verband houdt met de aankoop van een nieuwe of tweedehandse auto of moto bij een professionele verkoper uit de sector.

  Kosten

  • Elke in het geschil zijnde partij zal gevraagd worden om een eenmalige en niet-terugvorderbare financiële bijdrage te storten van 80 euro incl. btw.

  • In geval van expertise, wordt vooraf een bestek met de details van de bijkomende kosten overgemaakt aan de partijen voor akkoord.

  Talen

  Talen van de procedure:

  • Frans

  • Nederlands

  Verplichte voorwaarden

  1. Het moet gaan om een geschil tussen een consument en een onderneming (b2c), met uitsluiting van geschillen tussen ondernemingen (b2b) of tussen particulieren (c2c). De verkoper moet dus een professional zijn en het voertuig moet ingeschreven zijn op naam van een particulier,
  2. u moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt.

  Hoe werkt het?

  Een erkende bemiddelaar wordt aangeduid en deze is eerstelijns verantwoordelijk voor de verzoening van de partijen. Als hij het nodig acht, mag de bemiddelaar eventueel en mits akkoord van de partijen, zich laten bijstaan door een expert voor technische of juridische vragen. De bemiddelaar formuleert schriftelijke voorstellen die van die aard zijn dat ze de partijen tot een minnelijke schikking leiden.

  Als de Commissie erin slaagt om de partijen te verzoenen, wordt er schriftelijk een verzoeningsakkoord vastgelegd. Dit akkoord vermeldt de kostenverdeling van de procedure en zo nodig, de expertise. Dit schriftelijke akkoord heeft de waarde van een overeenkomst en heeft tussen de partijen kracht van gewijsde.

  In het geval dat de bemiddeling mislukt, zal de Commissie proberen aan de partijen een laatste schriftelijke en niet-bindende regeling van het geschil te formuleren.

  Formulier

  Formulier downloaden (of aanvragen bij de Commissie) + kopiëen bijvoegen van alle nuttige documenten.

  Reglement

  Te volgen procedure.

  Laatst bijgewerkt
  9 november 2022