Adres:

Place A. Bosch 17
1300 Waver

Tel. : +32 10 22 76 72
Fax : +32 10 22 76 72
e-mail : info@ccai.be
website: http://www.ccai.be

Een bemiddelingsaanvraag indienen
via Belmed

Voor welke problemen?

Elk probleem dat verband houdt met onroerende goederen, zoals een geschil met een aannemer, een architect, een landmeter, een projectontwikkelaar, een geschil betreffende een nieuwbouw, een renovatie, een mede-eigendom, een erfdienstbaarheid, stadsplanning, mandeligheid, een constructiefout, huur, leasing, de verkoop van onroerend goed, een contract van een vastgoedmakelaar, een probleem m.b.t. de omgeving, een probleem van onbewoonbaarheid, …

Kosten

50 euro dossierkosten per partij + 85 euro excl. btw per gepresteerd uur per bemiddelaar (met eventueel provisies of voorschotten) + in voorkomend geval expertisekosten.

Verplichte voorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt.
  • U moet de Kamer formeel (schriftelijk) aanwijzen om een bemiddelingspoging te ondernemen (modelclausule in het Frans)

Hoe werkt het?

Twee erkende bemiddelaars staan de partijen bij in hun zoektocht naar een evenwichtige oplossing voor het geschil. Via principiële onderhandelingen trachten de partijen zelf een oplossing te bereiken die de belangen van beide partijen dient. Eén bemiddelaar is steeds een jurist, de andere een technisch deskundige die gespecialiseerd is in het vakgebied waarop het probleem in kwestie betrekking heeft. De termijn waarbinnen het geschil wordt opgelost, bedraagt over het algemeen maximaal twee maanden. Mislukt de bemiddelingspoging, dan kunnen de partijen nog altijd een arbitrageprocedure starten of de zaak bij een rechtbank aanhangig maken.

Formulier

Probleem op papier uiteenzetten + kopieën bijvoegen van alle nuttige documenten

Reglement

Te volgen procedure

Laatst bijgewerkt
24 januari 2019