Table of Contents

  Adres:

  Kasteelstraat 1A B10,
  1700 Dilbeek

  Tel.: +32 2 478 47 58
  Fax: +32 2 478 37 66
  E-mail: clmeubles@gcmeubelen.be
  Website: https://www.gcm-clm.be/

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Geschillen die betrekking hebben op:

  • de meubelsector

  Kosten

  • De eisende partij moet een klachtengeld betalen. Dit klachtengeld bedraagt 100 euro (btw inbegrepen).
  • Als de eisende partij door het Arbitraal College in het gelijk wordt gesteld, wordt zij hiervoor vergoed door de verliezende partij.
  • Als het Arbitraal College een deskundige aanstelt en deze deskundige een voorschot wenst vooraleer zijn opdracht uit te voeren, valt dit voorschot ten laste van:
   • de partij die om de expertise verzocht of
   • de eisende partij, indien geen van beide partijen erom verzochten.
  • Het klachtengeld en de expertisekosten worden uiteindelijk gedragen door de verliezende partij.

  Talen

  Talen waarin de bemiddeling kan worden gevoerd :

  • Nederlands
  • Frans

  Territoriale bevoegdheid

  • België

  Toegangsvoorwaarden

  1. De handelaar moet de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Meubelen toepassen. De algemene voorwaarden van de meubelverkoper vindt u terug op de keerzijde van de bestelbon. Artikel 20 gaat over de Geschillencommissie;
  2. u moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de onderneming op te lossen, zonder daarbij succes te hebben geboekt;
  3. er moet MINSTENS een maand verlopen zijn sinds het ontstaan van het geschil.

  Hoe werkt het?

  Reglement

  Laatst bijgewerkt
  25 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019