Met KBO Select kunt u zelf lijsten van KBO-gegevens samenstellen en die via een abonnementensysteem op geregelde tijdstippen laten aanmaken.

Het selecteren van de gegevens in de lijsten gebeurt door filters. Die filters worden uitgedrukt in codes, die u kunt opzoeken in codetabellen.

U kunt zich abonneren op de aangemaakte lijst. Dat zorgt ervoor dat de lijst op regelmatige tijdstippen aangemaakt wordt. U ontvangt de lijst in CSV-of XML-formaat, via de FTP-server of per e-mail. U kiest zelf of de bestanden eenmalig, wekelijks of maandelijks geleverd worden.

KBO Select is gratis toegankelijk met uw elektronische identiteitskaart (eID) of federaal token.

KBO Select

Welke gegevens vindt u hier?

In KBO Select vindt u de gegevens van de actieve, stopgezette en toekomstige geregistreerde entiteiten en vestigingseenheden. Er is geen historiek van gegevens beschikbaar.

Opgelet: Niet alle gegevens zijn beschikbaar in elke gegevensgroep. Om sommige gegevens te raadplegen, moet u toelating krijgen van de Toezichtscommissie. Het gaat dan om gegevens die onderworpen zijn aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals het rijksregisternummer van een natuurlijke persoon.

Hoe vraagt u de toegang aan?

Om toegang te krijgen tot KBO Select dient u een officiële aanvraag in. Vul het "Aanvraagformulier om toegang tot gegevens KBO" in en stuur het ondertekend naar de KBO Beheersdienst.

Hoe meldt u zich aan?

KBO Select is een beveiligde toepassing. Wanneer u zich aanmeldt, identificeert u zich met een elektronische identiteitskaart (eID) of met een federaal token (burgertoken).

KBO Select

Eerst moet u een eGov-profiel aanmaken met uw elektronische identiteitskaart. Daarna contacteert u uw toegangsbeheerder voor de toekenning van een KBO Select-rol. Meer informatie over roltoekenningen vindt u op www.belgium.be.

Met dit eGov-profiel beheert u uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, taalrol) en uw aanmeldingsmogelijkheden (aanvraag federaal token, aanvraag/wijziging gebruikersnaam en/of paswoord). U kunt ook de reeds toegekende rollen bekijken.

een eGov-profiel aanmaken

Wilt u meer informatie?

U vindt meer informatie over KBO Select in volgende documenten:

Laatst bijgewerkt
9 november 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

    Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

    Hervorming van het Wetboek van vennootschappen