Table of Contents

  De Kruispuntbank van Ondernemingen stelt alles in het werk om deze website voor iedereen toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

  Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://new-kbo-bce-select.economie.fgov.be/

  Nalevingsstatus

  Deze website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Niveau AA (WCAG 2.1. AA).

  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

  Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 14 feburari 2023.

  De toegankelijkheid van onze website werd gecontroleerd via een Accessibility check ontwikkeld door de FOD BOSA en met behulp van de ANDI-tool (Accessible Name & Description Inspector).

  Feedback en contactgegevens

  Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties over de toegankelijkheid van de website kunt u ons altijd per e-mail contacteren.

  Klachtenprocedure

  U kunt beroep doen op de federale Ombudsman:

  Adres:
  Leuvenseweg 48 bus 6
  1000 Brussel

  E-mail: contact@federaalombudsman.be

  Website: Website van de federale Ombudsman

  Laatst bijgewerkt
  28 februari 2023