Table of Contents

  De pagina maakt gebruik van de resultaten uit de Flash Eurobarometers 342, 381, 426, 456 en 498 van de Europese Commissie. De gegevens zijn het resultaat van opeenvolgende enquêtes en niet van administratieve statistieken. De resultaten moeten derhalve worden geïnterpreteerd met de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid die aan elke enquête inherent zijn.

  Strategie en acties om klimaatneutraal te worden

  Een kleine minderheid (15,8 %) van de Belgische kmo’s heeft een concrete strategie om klimaatneutraal of zelfs klimaatnegatief (meer CO2 opnemen dan uitstoten tijdens de bedrijfsactiviteit). Een kwart van de kmo’s heeft nog geen strategie maar wel de intentie om die in de toekomst te hebben. Twee procent van de Belgische kmo’s heeft klimaatneutraliteit al bereikt.

  Hoe groter de onderneming op vlak van werknemers, hoe groter de kans is dat ze een strategie om klimaatneutraal te zijn hebben: 15,2 % bij micro-ondernemingen tegen 35,3 % bij middelgrote ondernemingen. Meer dan een kwart van de ondernemingen die hun goederen of diensten leveren aan de overheid (b2g), hebben zo’n strategie. Bij ondernemingen die aan andere ondernemingen (b2b) en aan consumenten (b2c) leveren, is dat respectievelijk 19,2 % en 14 %.

  Kmo’s die een dergelijke strategie hebben, proberen klimaatneutraliteit voornamelijk te bereiken door hun uitstoot te verminderen in het algemeen (68,2 %) en door nieuwe technologieën toe te passen (62,0 %). Belgische kmo’s compenseren daarentegen bijna nooit hun CO2-uitstoot door de aankoop van uitstootrechten of hun uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld een bos aan te planten (0,4 %).

  Minder dan 100 respondenten hebben die vraag beantwoord, de resultaten moeten met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.

  Groene producten of diensten

  Iets meer dan een derde van de Belgische kmo’s (34,6 %) biedt groene producten en/of diensten aan, een stijging ten opzichte van 2018 (28,0 %). Bovendien stijgt ook het aandeel ondernemingen dat nu nog geen groene producten of diensten aanbiedt maar ze wel wil aanbieden binnen twee jaar.

  De retailsector biedt het vaakst groene producten of diensten aan (50,0 %), terwijl dat percentage in de dienstensector op 27,7 % ligt. Iets minder dan de helft (44,5 %) van alle Belgische kmo’s biedt nu geen groene producten of diensten aan en zal dat binnen twee jaar ook niet doen. Daarmee is het aandeel ondernemingen dat geen groene producten of diensten aanbiedt of zal aanbieden met meer dan 16 procentpunten gedaald ten opzichte van 2015 en ligt het op het laagste niveau sinds het begin dat die variabele werd opgenomen in de Eurobarometer.

  Voor de meeste ondernemingen (54,9 %) met groene producten of diensten, zijn die groene producten of diensten goed voor minder dan 10 % van de totale omzet. Bijna een kwart (23,3 %) geeft aan meer dan de helft van de totale omzet uit groene producten of diensten te halen, een sterke stijging tegenover 2018 (15 %).

  Laatst bijgewerkt
  1 september 2022