Table of Contents

  In maart 2020 publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal Europa. Die nieuwe strategie heeft tot doel de kmo’s (kleine en middelgrote ondernemingen, ondernemingen met minder dan 250 werknemers) volledig te betrekken bij de ontwikkeling van een klimaatneutrale en hulpbronnenefficiënte economie. Burgers zijn zich almaar meer bewust van het belang van milieu en passen hun voorkeuren aan naar duurzame goederen en diensten. De transitie naar duurzaam ondernemen is cruciaal voor het concurrentievermogen en de groei van kmo’s.

  De gegevens in deze sectie zijn afkomstig van de Flash Eurobarometer 486 van september 2020. Die  Eurobarometer werpt een licht op de transitie naar duurzaamheid bij ondernemingen met ten minste één werknemer aan de hand van telefonische interviews. In totaal werden er 12.313 kmo’s geïnterviewd binnen de EU27 tussen 19 februari en 5 mei. Het gaat om 9.042 micro-ondernemingen (1-9 werknemers), 2.636 kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en 503 middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers). Van 132 kmo’s is niet geweten tot welke grootteorde ze behoren. In België werden 490 kmo’s geïnterviewd waarvan 354 micro-ondernemingen, 119 kleine ondernemingen en 17 middelgrote ondernemingen. De interviews in België werden afgenomen tussen 19 februari en 3 maart, net voor de uitbraak van de COVID-19-crisis.

  De sectie is verdeeld in drie delen:

  1. Duurzaamheidsstrategie geeft een overzicht over het aandeel kmo’s dat een strategie of actieplan heeft om hun onderneming duurzaam te maken. Een duurzaamheidsstrategie heeft als doelstelling om rendabiliteit te koppelen aan een positieve impact op de maatschappij en de omgeving.
  2. Duurzaamheidsacties geeft een overzicht van het aandeel kmo’s dat duurzaamheidsacties onderneemt. Er wordt een internationale vergelijking gemaakt en besproken welke duurzaamheidsacties Belgische kmo’s ondernemen.
  3. Duurzaamheidsbelemmeringen geeft een overzicht over in welke mate belemmeringen een rol spelen in hun transitie naar duurzaamheid en om wat voor soort belemmeringen het gaat.
  Laatst bijgewerkt
  22 februari 2021