Table of Contents

  In maart 2020 publiceerde de Europese Commissie haar nieuwe kmo-strategie voor een duurzaam en digitaal Europa. Die nieuwe strategie heeft tot doel de kmo’s (kleine en middelgrote ondernemingen, ondernemingen met minder dan 250 werknemers) volledig te betrekken bij de ontwikkeling van een klimaatneutraal en hulpbronnenefficiënte economie. Kmo’s hebben niet alleen een grote economische waarde maar zijn ook verantwoordelijk voor ongeveer 63 % van de CO2-uitstoot. Zonder de kmo’s is er dus geen échte groene transitie. Daarenboven zijn burgers zich almaar meer bewust van het belang van het milieu en het klimaat en passen hun voorkeuren aan naar duurzame goederen en diensten. De transitie naar duurzaam ondernemen is cruciaal voor het concurrentievermogen en de groei van kmo’s. Deze rubriek geeft een inzicht in hoeverre Belgische kmo’s daarin staan en waar er nog verbetering mogelijk is.

  De rubriek is verdeeld in drie delen:

  1. Het deel over klimaatneutraliteit en groene producten of diensten gaat over hoeveel Belgische kmo’s een duurzaamheidsstrategie hebben en welke acties ze ondernemen om klimaatneutraal te worden. Daarnaast toont het hoeveel ondernemingen groene producten of diensten aanbieden en hoe belangrijk die zijn in hun omzet.  
  2. Het deel over efficiënt omgaan met grondstoffen geeft een overzicht hoeveel onze kmo’s hebben geïnvesteerd om zo efficiënt mogelijk om te gaan met hun middelen, wat het effect daarvan was op hun kosten en wat hen belemmert om die investeringen te doen.
  3. Een internationale vergelijking toont aan hoe Belgische kmo’s presteren op vlak van duurzaamheid besproken in de voorgaande delen ten opzichte van kmo’s uit onze buurlanden.

  De gegevens komen van de Flash Eurobarometer 498 (maart 2022) over kmo’s, groene markten en bronnenefficiëntie. Die Eurobarometer gaat over de transitie naar duurzaamheid bij kmo’s aan de hand van telefonische interviews. In 2012, 2013, 2015 en 2018 werden al eerder Flash Eurobarometers gehouden rond het thema van kmo’s, groene markten en bronnenefficiëntie. Het stelt ons in staat om een evolutie te schetsen binnen het thema duurzaamheid bij Belgische kmo’s, ondanks dat de vragenlijst tussen de verschillende edities licht wijzigt.

  Laatst bijgewerkt
  13 februari 2023