Table of Contents

  Een actieve onderneming kan te maken krijgen met gebeurtenissen die haar resultaten en zelfs haar verdere bestaan kunnen schaden. Bijgevolg moet een onderneming (natuurlijke persoon of vennootschap) zich verzekeren tegen onvoorziene tegenslagen als ziekte, brand, arbeidsongevallen, enz.

  Niet alle ondernemingen en sectoren lopen dezelfde risico’s.

  Sommige verzekeringen zijn verplicht, terwijl andere enkel sterk aan te raden zijn.

  Enkele voorbeelden van de meest courante verplichte verzekeringen:

  Enkele voorbeelden van algemeen verplichte verzekeringen voor bepaalde sectoren:

  Zie ook onze pagina over de verplichte en facultatieve verzekeringen

  Voor meer inlichtingen over verzekeringen raden we u aan om uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsagent te raadplegen.

  Laatst bijgewerkt
  13 november 2023