Bepaalde verzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Dit houdt in dat ofwel iedereen verplicht is deze verzekering af te sluiten om een bepaalde activiteit te kunnen uitoefenen.

  • Bijvoorbeeld de BA autoverzekering is een verplichte verzekering. Indien een auto niet verzekerd is, kan deze niet in het verkeer worden gebracht. Daarentegen is de bestuurdersverzekering geen verplichte verzekering;

  • Voor het uitoefenen van verscheidene beroepsactiviteiten is het eveneens vereist dat een verzekering betreffende beroepsaansprakelijkheid wordt afgesloten (vb. architecten, boekhouders en belastingconsulenten, gezondheidszorgberoepen,...).

Andere verzekeringen zijn daarentegen niet verplicht bij wet.

  • Sommige van deze verzekeringen kunnen wel contractueel verplicht worden (vb. In een huurovereenkomst wordt de huurder verplicht een brandverzekering af te sluiten).
  • Andere van deze niet- verplichte verzekeringen zijn ondanks het feit dat ze evenmin contractueel verplicht worden, toch zeer nuttig, en kunnen u voor veel onheil behoeden. Bijvoorbeeld de verzekering BA privéleven beschermt u tegen elke schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent. Denk eraan dat een ongelukje snel kan gebeurd zijn.

Indicatieve lijst van de bij wet verplichte verzekeringen

Laatst bijgewerkt
20 april 2022