Zelfstandige worden

Zelfstandige worden

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

AD K.M.O.-beleid

Publicatiedatum

De bedoeling van deze brochure is u te informeren over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure behandelt ook verschillende thema's die gedurende de levenscyclus van uw onderneming zouden kunnen aan bod komen.

Laatst bijgewerkt
1 september 2021