Zelfstandige worden

Zelfstandige worden

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Publicatiedatum

Wilt u zich ook de uitdaging aangaan van de eigen onderneming? Neem zeker eerst uw tijd om uw project goed voor te bereiden; zo zullen uw slaagkansen aanmerkelijk groter worden!

De bedoeling van deze brochure is u te informeren over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. De brochure behandelt ook verschillende thema’s die gedurende de levenscyclus van uw onderneming aan bod kunnen komen.

De brochure kwam tot stand in samenwerking met verschillende andere overheidsdiensten (FOD Financiën, Sociale zekerheid, Justitie, …).

Laatst bijgewerkt
13 februari 2024