Zelfstandige worden

Zelfstandige worden

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Auteur(s)

AD K.M.O.-beleid

Publicatiedatum

Basisinformatie over de formaliteiten om je eigen onderneming op te richten.

Op 1 november 2018 is een belangrijke hervorming van het ondernemingsrecht in voege getreden.

In mei 2019 treedt in pricipe een wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking. Deze wijzigingen vereisen een grondige herziening van deze brochure.
Als gevolg hiervan wordt de inhoud van deze brochure voorlopig niet aangepast en wordt de actualisering  uitgesteld tot mei 2019.

Laatst bijgewerkt
17 december 2018