Table of Contents

  De officiële meesterschapwedstrijden bieden bepaalde ambachtslui de gelegenheid om zich te onderscheiden en hun beroep alsook hun producten of diensten te herwaarderen.

  De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden werd ingevoerd door de wet van 13 mei 2009  betreffende de officiële meesterschapwedstrijden.

  Doel van de officiële erkenning

  De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden beoogt de benamingen van de beroepswedstrijden te harmoniseren en om hen een betere zichtbaarheid te verlenen bij het grote publiek. De benaming “Wedstrijd van een eerste [beroep] van België” gevolgd door het jaar van de wedstrijd is beschermd en voorbehouden aan de officiële meesterschapwedstrijden erkend door de minister bevoegd voor Middenstand.

  Het doel is om de organisatoren te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van andere wedstrijden waarvan de ernst en de objectiviteit niet altijd gewaarborgd zijn, alsook om de geloofwaardigheid ten opzichte van de beroepsmensen te garanderen. 

  Voor wie?

  De wedstrijden van een erkend beroep kunnen georganiseerd worden op het nationale niveau tussen kandidaten die tot eenzelfde ambacht of commercieel beroep behoren. Ze hebben tot doel de beste ambachtsman van het desbetreffende beroep te belonen.

  Er kan slechts één enkele meesterschapwedstrijd officieel erkend worden per beroep. Elk jaar wordt er aan maximaal vijf ambachtslui de mogelijkheid geboden om de titel van laureaat van de wedstrijd te dragen en om die titel op hun producten te vermelden. Bijvoorbeeld: Eerste Beenhouwer van België 2011, Derde Kaasboer van België 2010, enz. 

  Erkenningsvoorwaarden

  De voorwaarden zijn vastgelegd door de wet van 13 mei 2009 en het koninklijk besluit van 12 oktober 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijd. Voor meer informatie over de erkenningsvoorwaarden kunt u contact opnemen met de Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

  North Gate, 4e verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 277 81 21
  Fax: +32 2 277 98 86  
  E-mail: info.intelber@economie.fgov.be

  Erkende wedstrijden

  Tot op heden werden er vijf wedstrijden erkend door de FOD Economie:

  Laatst bijgewerkt
  23 maart 2018