Table of Contents

  De officiële meesterschapwedstrijden bevestigen het samenspel tussen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die hun talent willen tonen en de overheidsinstanties die tot doel hebben de loopbaan te belichten van mannen en vrouwen die zich volledig inzetten voor hun beroep en op zoek zijn naar uitmuntendheid. Die officiële meesterschapwedstrijden bieden hun de gelegenheid om zich te onderscheiden en hun beroep alsook hun producten of diensten te promoten.

  De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden werd ingevoerd door de wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden.

  Doel van de officiële erkenning

  De officiële erkenning van de meesterschapwedstrijden heeft tot doel de benamingen van de beroepswedstrijden te harmoniseren en bekend te maken bij het grote publiek. De benaming “Wedstrijd van een eerste [beroep] van België” gevolgd door het jaar van de wedstrijd is beschermd en voorbehouden aan de officiële meesterschapwedstrijden erkend door de minister van Middenstand.

  Talent, innovatievermogen, technische bekwaamheid of handvaardigheid zijn enkele van de kwaliteiten van onze handelaars en ambachtslieden die de overdracht van een soms eeuwenoude kennis in heel wat sectoren van generatie op generatie mogelijk maken. Daarnaast laten die wedstrijden toe die kwaliteiten te verrijken en in ere te houden.

  Door traditie en moderniteit te koppelen, dragen die wedstrijden niet alleen bij tot de creatieve vernieuwing en de wedijver binnen een bepaald beroep maar ook tot de algemene uitstraling van de professionele uitmuntendheid van ons land op het internationale toneel.

  Voor wie?

  De wedstrijden van een erkend beroep worden georganiseerd op nationaal niveau tussen kandidaten die tot eenzelfde ambacht of commercieel beroep behoren. Ze hebben tot doel de beste ambachtsman van het desbetreffende beroep te belonen. Ze richten zich op zowel werknemers van kmo's als op zelfstandigen.

  Er kan slechts één meesterschapwedstrijd officieel erkend worden per beroep. Elk jaar biedt ze maximaal vijf ambachtslui de kans om de titel van laureaat van de wedstrijd te dragen en om die titel op hun producten te vermelden. Bijvoorbeeld, Eerste Beenhouwer van België 2011, Derde “Maître d'hôtel” van België 2010, enz.

  Erkenningsvoorwaarden

  De voorwaarden zijn vastgelegd door de wet van 13 mei 2009 en het koninklijk besluit van 12 oktober 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden. Voor meer informatie over de erkenningsvoorwaarden kunt u contact opnemen met de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving:

  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  Algemene Directie K.M.O.-beleid
  Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
  City Atrium, 4e verdieping
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Tel.: +32 2 277 84 25
  Fax: +32 2 277 98 86
  E-mail: info.intelprof@economie.fgov.be

  Erkende wedstrijden

  Tot op heden werden er vijf wedstrijden erkend door de FOD Economie:

  Bekijk onze terugblik op de officiële meesterschapwedstrijden 2022

  Lijst van de winnaars per wedstrijd

  Overzicht van de laureaten van de meesterschapwedstrijden
  Wedstrijd Jaar Resultaat Deelnemer
  Eerste Kok van België 2022 1ste Abel Demeestere
  2022 2e Stijn De Smet
  2022 3e Diego De Baets
  2022 finalist Christophe De Meur
  2022 finalist Jamal Aichi
  2021 1ste Ruben Lamiroy
  2021 2e Fabian Bail
  2021 3e Diego De Baets
  2021 finalist Stijn De Smet
  2021 finalist Christophe De Meur
  2020 1ste Nicolas Tournay
  2020 2e Diego De Baets
  2020 3e David Grosdent
  2020 finalist Jamal Aichi
  2020 finalist Rob Velraeds
         
  Eerste Beenhouwer van België 2021 1ste Cédric Mortier
  2021 2e Petra Van Beneden
  2021 3e Filip Ceusters
  2021 finalist Nathalie Van der Straeten
  2021 finalist Joran Delbaere
  2018 1ste Filip Vermeulen
  2018 2e Luc Delaer
  2018 3e Jeroen en Lieven Vandevelde
  2018 finalist Klasseslager Havermans
  2018 finalist Peter Vandeweyer
  2015 1ste Erwin Mertens
  2015 2e Thomas Gritten
  2015 3e Filip Vermeulen
  2015 finalist Jeroen en Lieven Vandevelde
  2015 finalist Didier Van de Casteele
         
  Eerste Kaasmeester van België 2016 1ste Véronique Socie, La Fruitière
  2016 2e Sylphide Collinge, La Cabanière
  2016 3e Maud Mirot, A Table! Maison Fromagère
  2016 finalist Magali Sirault
  2014 1ste Vincent Verleyen
  2014 2e Philippe Wagman
  2014 3e Delphine Bodart
  2014 finalist Sofie Schockaert
  2014 finalist Guillaume Deroy
  2012 1ste Nathalie Vanhaver
  2012 2e Frédéric Joassart
  2012 3e Sabine Hensgens
  2012 finalist Philippe Wagman
  2012 finalist Caroline Zwzrtjes
         
  Eerste “Maître d'hôtel” van België 2022 1ste Simon De Tavernier
  2022 finalist Hubert Van Strien
  2022 finalist Antoine Dubois
  2021 1ste Sam Verheecke
  2021 finalist Esra Cayir
  2021 finalist Simon De Tavernier
  Laatst bijgewerkt
  10 juni 2022