In een duurzaam economisch systeem wordt er toegevoegde waarde gecreëerd  met allerlei productieprocessen, zonder dat dat een negatieve impact heeft op de productiecapaciteit van toekomstige generaties.

Concreet zorgen alle stakeholders in een duurzame economie voor

  • het minimaliseren van de gevolgen voor het milieu van de economische activiteit; 
  • het garanderen van sociale stabiliteit en gelijkheid 
  • het verzekeren van een goede marktwerking voor toekomstige ondernemers.

De overgang naar een duurzame productie impliceert een collectieve inspanning op lange termijn die veel domeinen raakt, zoals

  • de circulaire economie, 
  • de nieuwe modellen van financiering en 
  • het efficiënt gebruik van hulpbronnen.
     
Laatst bijgewerkt
15 september 2023