Duurzame economie

Wat is duurzame economie?

Een duurzame economie houdt rekening met maatschappelijke en milieuaspecten om zo te beantwoorden aan de behoeften van vandaag, zonder toekomstige generaties te beletten aan hun eigen behoeften te voldoen.

Iedereen, consumenten, ondernemingen of openbare instellingen kan hiertoe bijdragen!

De ontwikkeling van een duurzame economie versterkt het concurrentievermogen van ondernemingen want duurzame economie:

  • zorgt voor een efficiënter gebruik van natuurlijke (ingevoerde grondstoffen of energiebronnen) en menselijke (welzijn van de werknemers) hulpbronnen, en
  • vermindert de afhankelijkheid van prijsschommelingen voor ingevoerde grondstoffen en energiebronnen.

Om dat te realiseren moet de onderneming duurzame ontwikkeling opnemen in haar businessplan, in alle stappen van het productieproces.

Om de continuïteit van zijn activiteit te waarborgen, moet de bedrijfsleider de toekomstige maatschappelijke uitdagingen in zijn investeringen integreren. Een duurzame economie kan bijgevolg worden beschouwd als een opportuniteit voor de versterking van het concurrentievermogen en voor de ontwikkeling van de economie in het algemeen.

Enkele belangrijke elementen voor een bedrijfsleider

De ondernemer die zijn bedrijf duurzamer wil maken, moet rekening houden met een reeks essentiële elementen op economisch, sociaal en milieuvlak.

Het Kenniscentrum Duurzame Economie (KDE) produceert analyses die worden vertaald in politieke aanbevelingen ter ondersteuning van de bedrijven en ter informatie van de burgers/consumenten.

Laatst bijgewerkt
6 september 2023