Duurzame economie

Duurzame economie

Wat is duurzame economie?

Een duurzame economie houdt rekening met maatschappelijke en milieuaspecten om zo te beantwoorden aan de behoeften van vandaag, zonder toekomstige generaties te beletten aan hun eigen behoeften te voldoen.

Iedereen, consumenten, ondernemingen of openbare instellingen kan hiertoe bijdragen!

De ontwikkeling van een duurzame economie versterkt het concurrentievermogen van ondernemingen want duurzame economie:

 • zorgt voor een efficiënter gebruik van natuurlijke (ingevoerde grondstoffen of energiebronnen) en menselijke (welzijn van de werknemers) hulpbronnen, en
 • vermindert de afhankelijkheid van prijsschommelingen voor ingevoerde grondstoffen en energiebronnen.
 • Om dat te realiseren moet de onderneming duurzame ontwikkeling opnemen in haar businessplan, in alle stappen van het productieproces.

Om de continuïteit van zijn activiteit te waarborgen, moet de bedrijfsleider de toekomstige maatschappelijke uitdagingen in zijn investeringen integreren. Een duurzame economie kan bijgevolg worden beschouwd als een opportuniteit voor de versterking van het concurrentievermogen en voor de ontwikkeling van de economie in het algemeen.

Enkele belangrijke elementen voor een bedrijfsleider

Een bedrijfsleider die duurzame ontwikkeling in zijn activiteit wil integreren, moet zich een aantal vragen stellen.

De Taskforce Duurzame Economie van de FOD Economie buigt zich over deze vragen en publiceert artikels om de bedrijfsleider in zijn aanpak bij te staan.

Zie ook:
Laatst bijgewerkt
27 juli 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Vordering tot collectief herstel voortaan toegankelijk voor kmo’s

 2. Ondernemingen

  Registratie van de aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten

 3. Ondernemingen

  European Enterprise Awards 2018 – Belgische genomineerden