Duurzame economie

Duurzame economie

Wat is duurzame economie?

Een duurzame economie houdt rekening met maatschappelijke en milieuaspecten om zo te beantwoorden aan de behoeften van vandaag, zonder toekomstige generaties te beletten aan hun eigen behoeften te voldoen.

Iedereen, consumenten, ondernemingen of openbare instellingen kan hiertoe bijdragen!

De ontwikkeling van een duurzame economie versterkt het concurrentievermogen van ondernemingen want duurzame economie:

 • zorgt voor een efficiënter gebruik van natuurlijke (ingevoerde grondstoffen of energiebronnen) en menselijke (welzijn van de werknemers) hulpbronnen, en
 • vermindert de afhankelijkheid van prijsschommelingen voor ingevoerde grondstoffen en energiebronnen.
 • Om dat te realiseren moet de onderneming duurzame ontwikkeling opnemen in haar businessplan, in alle stappen van het productieproces.

Om de continuïteit van zijn activiteit te waarborgen, moet de bedrijfsleider de toekomstige maatschappelijke uitdagingen in zijn investeringen integreren. Een duurzame economie kan bijgevolg worden beschouwd als een opportuniteit voor de versterking van het concurrentievermogen en voor de ontwikkeling van de economie in het algemeen.

Enkele belangrijke elementen voor een bedrijfsleider

Een bedrijfsleider die duurzame ontwikkeling in zijn activiteit wil integreren, moet zich een aantal vragen stellen.

De Taskforce Duurzame Economie van de FOD Economie buigt zich over deze vragen en publiceert artikels om de bedrijfsleider in zijn aanpak bij te staan.

Laatst bijgewerkt
26 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  European Enterprise Awards - Belgisch project in de shortlist

 2. Ondernemingen

  Verslag over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie

 3. Ondernemingen

  Ondernemen 2.0: alles om te ondernemen onder een dak!