Table of Contents

  U kunt een krediet vervroegd terugbetalen met een ander, voordeliger krediet.

  Maar wees voorzichtig. Let op de verschillende vergelijkingselementen: geleend bedrag, looptijd, … en hou rekening met de wederbeleggingsvergoeding voor de vervroegde terugbetaling en eventuele bijkomende kosten van verzekeringen. Om te weten of het nieuwe krediet werkelijk voordeliger is volstaat het dus meestal niet om enkel de jaarlijkse kostenpercentages te vergelijken.

  Let zeker op als het gaat om een hergroeperingskrediet.

  Om na te gaan of het nieuwe krediet werkelijk voordeliger is, vraagt u de kredietgever of de tussenpersoon best om de totale kosten van uw huidige situatie te vergelijken met de totale kosten van uw situatie als u een hergroeperingskrediet zou sluiten. De kredietgever en kredietbemiddelaar hebben immers een informatieplicht en alleen zo kunt u een geïnformeerde keuze maken.

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018