Consumentenkrediet

Een consumentenkrediet is een krediet dat een consument aangaat om

  • een roerend goed te kopen (bv. een auto, een televisietoestel, …);

  • een dienst aan te schaffen (bv. een trouwfeest organiseren);

  • om een privé-uitgave te financieren (bv. belastingen betalen).

Een consument is een natuurlijke persoon die

  • gewoonlijk in België leeft;

  • voornamelijk met een privédoel voor ogen handelt.

Een krediet is niet gratis, in tegenstelling tot wat sommige reclameboodschappen beweren.

U moet niet alleen het geleende bedrag terugbetalen, maar ook intresten en kosten.

Denk dus goed na alvorens u voor lange tijd ergens toe te verbinden!

Contractvoorwaarden

De kredietovereenkomsten moeten onder meer beantwoorden aan de bepalingen van boek VI en VII van het wetboek van economisch recht. Ze worden nagekeken door de FOD Economie.

Meest voorkomende opmerkingen van de FOD Economie (PDF, 188.12 Kb) (PDF, 188.12 KB)

Laatst bijgewerkt
11 april 2024