Table of Contents

  Als u te veel verschillende kredieten hebt lopen kunt u die kredieten hergroeperen tot 1 nieuw krediet. Maar dat is slechts een tijdelijke oplossing die extra kosten en gevaren met zich kan meebrengen. Beslis dus niet te snel!

  Meestal betaalt u enkel in het begin maandelijks lagere bedragen omdat u na verloop van tijd, zonder hergroepering, een aantal kredieten afgelost zou hebben.

  In het totaal betaalt u doorgaans veel meer interesten omdat het veel langer duurt vooraleer al uw krediet is terugbetaald.

  Bovendien zal voor sommige kredieten, zoals autoleningen, het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van het nieuwe krediet veel hoger liggen. Uw goedkope autolening zal zo dus veel duurder worden.

  Daarnaast moet u ook rekening houden met bijkomende kosten die niet noodzakelijk in het nieuwe JKP zitten. Zo moet u bijvoorbeeld een wederbeleggingsvergoeding betalen voor de kredieten die u vervroegd terugbetaalt met uw hergroeperingskrediet. Daarnaast wilt u misschien ook een verzekering sluiten. Als u er al had moet u ook oppassen dat u niet twee keer het zelfde bedrag verzekert.

  De kredietgever kan u ook vragen om een hypotheek te nemen, of om een bestaand woonkrediet samen te voegen met uw andere kredieten. Als u het samengevoegde krediet dan niet kunt terugbetalen verliest u uw huis.

  Let er ook op dat een hergroeperingskrediet enkel de kredieten beëindigt die u vervroegd terugbetaalt, zoals de klassieke lening op afbetaling. Ze beëindigt niet noodzakelijk de kredietopeningen (bijv. kredietkaarten). Die moet u dus eventueel zelf opzeggen met een aangetekende brief. Als u die niet opzegt blijven ze in het positieve luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren staan.

  De enige manier om de werkelijke kost van uw hergroeperingskrediet te vergelijken met de totale kosten van al uw bestaande kredieten samen is door een fictief JKP te berekenen voor beide situaties – voor en na - afzonderlijk dat rekening houdt met alle gekregen en betaalde bedragen. Vraag uw kredietgever om die berekening en vergelijking te maken.

  Laatst bijgewerkt
  21 februari 2018