Table of Contents

  Bij kredietopeningen (bijvoorbeeld kredietkaarten) bent u verplicht om na een bepaalde periode terug op nul te staan.

  Let op: die periode kan korter zijn dan de periode die u nodig hebt om het volledig opgenomen kredietbedrag terug te betalen als u enkel betaalt wat u volgens uw contract minimaal moet betalen! U betaalt dus beter altijd meer dan wat u minimaal moet betalen!

  Let ook op als u net voor het einde van de nulstellingstermijn nog een extra bedrag opneemt, want dan moet u het zeer snel terugbetalen!

  Als u niet op tijd terug op nul staat kan de kredietgever extra interesten en kosten aanrekenen voor wanbetaling en uw krediet opschorten en eventueel ook opzeggen.

  De wet bepaalt een maximale nulstellingstermijn, maar de kredietgever mag dus een kortere bepalen.

  De termijn begint opnieuw te lopen telkens als u terug op nul bent geweest.

  De kredietgever moet u waarschuwen twee maanden voor het einde van uw nulstellingstermijn.

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2018