Als u niet tijdig terugbetaalt mag de kredietgever, naast het achterstallige kapitaal en de achterstallige kredietkosten, enkel de verwijlinteresten en schadevergoedingen aanrekenen die in het contract staan. Maar die mogen niet hoger liggen dan de bedragen hierna.

De verwijlinteresten

  • berekend op het achterstallige kapitaal;

  • mogen niet hoger liggen dan een percentage gelijk aan de laatst toegepaste debetrentevoet verhoogd met 10%.

Als de laatst toegepaste debetrentevoet bijvoorbeeld 8% is, dan mag de kredietgever dus maximaal 8,8% (1,1 x 8%) nalatigheidsinteresten aanrekenen op het achterstallige kapitaal.

De schadevergoedingen

  • zolang het nog te betalen kapitaal niet opeisbaar geworden is:
    7,50 euro per herinneringsbrief, maximaal 1 brief per maand, verhoogd met de portokosten

  • vanaf de opeisbaarheid van het nog te betalen kapitaal :

    • 10 % van de schijf van het nog te betalen kapitaal tot 7 500 euro

    • 5 % van de schijf van het nog te betalen kapitaal boven 7 500 euro

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018