Table of Contents

  Om een efficiënter gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen te stimuleren, heeft de Europese Unie (EU) enkele maatregelen genomen voor energieverbruikende producten. Het gaat om:

  • de richtlijn over het ecologische ontwerp
  • de verordening over energie-etikettering

  Die wetgeving is een doeltreffend instrument om de energie-efficiëntie van producten te verbeteren. Ze draagt er toe bij dat de minst performante producten van de markt verdwijnen en zijn daardoor een belangrijke pijler van het klimaat- en energiebeleidskader van de EU.

  Ecologisch ontwerp

  De EU heeft regels opgesteld om de ecologische impact van energieverbruikende producten (zoals elektrische huishoudtoestellen, verwarmingssystemen, IT-apparatuur, enz.) die in de Unie verkocht worden, te verminderen.

  De richtlijn over het ecologische ontwerp legt de minimale verplichte eisen vast voor de ecologische impact van die producten, meer bepaald voor energie-efficiëntie. Die zijn dezelfde voor de hele EU. De FOD Volksgezondheid en Leefmilieu staat in voor de opvolging en het toezicht.

  Energielabels

  De EU heeft de eisen voor energie-etikettering vastgelegd voor individuele productgroepen.

  De energielabels worden aangebracht op energieverbruikende producten. Ze geven de consument informatie over de energieprestatie van het product en helpen hem zo om een verstandige keuze te maken.

  De labels geven een indicatie van het energieverbruik, de efficiëntie en andere parameters (bv. lawaai, waterverbruik ...), afhankelijk van het soort product. Bovendien zijn ze in alle lidstaten van de EU dezelfde.

  Het nieuwe energielabel

  Laatst bijgewerkt
  27 maart 2023