Alle elektrische apparaten gebruiken energie en om het efficiënte gebruik van die energie te stimuleren, heeft de Europese Unie enkele maatregelen genomen, meer bepaald door het uitvaardigen van:

  • de richtlijn over het ecologische ontwerp;
  • de verordening over energie-etikettering.

Die wetgevende documenten vormen een doeltreffend instrument om de energie-efficiëntie van producten te verbeteren. Ze dragen bij tot het afschaffen van de minst performante producten op de markt en dragen daardoor op een significante wijze toe aan het halen van de doelstellingen inzake energie-efficiëntie van de EU voor 2020.

Ecologisch ontwerp

De EU heeft regels opgesteld om het energieverbruik van toestellen (zoals elektrische huishoudtoestellen ...) die in de Unie verkocht worden, te verminderen.

De richtlijn inzake het ecologische ontwerp legt de minimale verplichte eisen vast met betrekking tot de energie-efficiëntie van die toestellen. Die minimale eisen zijn dezelfde voor de hele EU. De opvolging en het toezicht worden verzekerd door de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu.

Energie-etikettering

De EU heeft de eisen inzake energie-etikettering vastgelegd voor individuele productgroepen.

De energie-etiketten worden aangebracht op huishoudtoestellen. Ze helpen de consument bij het maken van een keuze met kennis van zaken door informatie te geven over de energieprestatie van het product dat hij wil kopen.

De etiketten geven een aanwijzing over het energieverbruik, de efficiëntie en andere parameters (bv. lawaai, waterverbruik ...), afhankelijk van het soort product. Bovendien zijn ze in alle lidstaten van de EU dezelfde.

Wat zijn de verplichtingen voor fabrikanten en verdelers?

Elke fabrikant is verplicht een technisch dossier samen te stellen van zijn product. Hij moet bij elk exemplaar van dat dossier een etiket en technische fiche voegen.

Verdelers moeten het etiket altijd duidelijk zicht- en leesbaar aanbrengen wanneer het product te koop wordt aangeboden. Ook de technische fiche moet steeds beschikbaar zijn voor de consument.

Die verplichtingen gelden voor elke vorm van verkoop, dus ook voor verkoop via het internet.

Laatst bijgewerkt
21 augustus 2019