Energie was een van de kernelementen bij de opbouw van Europa, meer bepaald bij de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1951 en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom) in 1957.

Het energiebeleid van de Europese Unie (EU) is vastgelegd in artikel 194 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en behelst:

  • het verzekeren van de werking van de energiemarkt;
  • het verzekeren van de energiebevoorrading van de EU;
  • het bevorderen van energie-efficiëntie en energiebesparing alsook het ontwikkelen van nieuwe en hernieuwbare energieën;
  • het bevorderen van de onderlinge koppeling van de energienetten.

Het Europees energiebeleid is bedoeld om een interne energiemarkt te vestigen die rekening houdt met de nood aan behoud en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 194 van het VWEU voert eveneens een specifieke juridische basis in voor het delen van competenties op het vlak van energie tussen de EU en haar lidstaten.

Laatst bijgewerkt
24 juli 2019