1. In het negende nummer van Trefpunt Economie wordt aandacht besteed aan: Multidimensionele analyse van de armoede Ook in dit nummer: Perspectives de la stratégie relative au marché unique numérique (DSM)
  2. Het vierde nummer van Trefpunt Economie is gewijd aan de problemen in de geschreven pers. La place du marché dans l’économie belge Problemen in de geschreven pers over de kleinhandel in kranten en
  3. In de barometer van de informatiemaatschappij zijn een aantal indicatoren betreffende ICT (Informatie en Communicatie Technologie) opgenomen. Deze indicatoren worden onderverdeeld in negen rubrieken:
  4. In de barometer van de informatiemaatschappij zijn een aantal indicatoren betreffende ICT (Informatie en Communicatie Technologie) opgenomen. Deze indicatoren worden onderverdeeld in negen rubrieken:
  5. Deze barometer verschaft ook een beeld van de ontwikkeling die de informatiemaatschappij in België doormaakt, en licht de essentiële Europese doelstellingen toe die zijn vastgesteld in het kader van de
  6. ICT is nu een integraal onderdeel van ons dagelijkse leven. Ze is alomtegenwoordig op de werkplek en wordt ook in toenemende mate elders gebruikt, met name voor interacties tussen individuen onderling en