Barometer van de informatiemaatschappij 2016

Barometer van de informatiemaatschappij 2016

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie

Table of Contents

  ICT is nu een integraal onderdeel van ons dagelijkse leven. Ze is alomtegenwoordig op de werkplek en wordt ook in toenemende mate elders gebruikt, met name voor interacties tussen individuen onderling en tussen burgers en overheid. Dit jaar maakt de barometer van de informatiemaatschappij deel uit van het plan "Digital Belgium", ontwikkeld door de minister van Digitale Agenda, Telecom en Post.

  Dat plan is gebaseerd op vijf belangrijke punten:

  1. de digitale economie,

  2. de digitale infrastructuur,

  3. digitale vaardigheden en jobs,

  4. het digitale vertrouwen en de digitale veiligheid, en

  5. de digitale overheidsdiensten.

  Volgens het plan moet België drie grote doelstellingen behalen voor 2020:

  • de digitale top-drie halen van de Europese Digital Economy and Society Index,
  • 1.000 nieuwe start-ups moeten het levenslicht zien in ons land en
  • de digitale omslag moet 50.000 nieuwe jobs in een waaier van sectoren opleveren.

  In die context meet de barometer de veranderingen op het vlak van verschillende indicatoren en brengt de sterke en zwakke punten van ons land in de digitale wereld aan het licht.

  De barometer beoogt ook een overzicht te geven van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in België, in het bijzonder over de belangrijkste Europese doelstellingen geformuleerd in het kader van de "Digitale Agenda voor Europa", maar ook met betrekking tot genre. De belangrijkste thema’s worden in acht hoofdstukken behandeld.

  • Het eerste hoofdstuk gaat over de doelstellingen en de prioriteiten van het "Digital Belgium" plan,

  • het tweede over de digitale economie waarbij ook de ICT-sector en de e-commerce worden besproken.

  • Het derde hoofdstuk is gewijd aan de digitale markt en telecommunicatie met een overzicht van de veranderingen voor domeinnamen in België.

  • Het vierde hoofdstuk buigt zich over digitale vaardigheden binnen jobs, en

  • het vijfde hoofdstuk bespreekt het digitale vertrouwen en de digitale veiligheid wat steeds belangrijker wordt in het licht van de actualiteit.

  • Het hoofdstuk daarna focust op de digitale overheidsdiensten en biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van onlineoverheidsdiensten in België te beoordelen.

  • Het voorlaatste hoofdstuk maakt een internationale vergelijking van de Belgische prestaties ten opzichte van die van andere landen.

  • Ten slotte groepeert het laatste hoofdstuk de veranderingen in de belangrijkste indicatoren (2013-2015).

  België heeft duidelijke troeven, vooral qua dekking en qua kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur. Het is daarom noodzakelijk om het meeste trachten te halen uit deze gunstige situatie en alle betrokken partijen aan te moedigen om ICT-toepassingen en -diensten te ontwikkelen en te gebruiken.

  Het nationale plan "Digital Belgium" ondersteunt eveneens de ontwikkeling van ICT in België. Het digitale is een belangrijke factor voor het concurrentievermogen van onze economie en een belangrijke bron van ontwikkeling. ICT draagt voor een groot deel bij tot deze groei door het uitstralingseffect ervan op alle sectoren van de economie

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018