Barometer van de informatiemaatschappij 2015

Barometer van de informatiemaatschappij 2015

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie

Table of Contents

  Deze barometer verschaft ook een beeld van de ontwikkeling die de informatiemaatschappij in België doormaakt, en licht de essentiële Europese doelstellingen toe die zijn vastgesteld in het kader van de "Digital Agenda for Europe".

  De belangrijkste onderwerpen zijn uiteengezet in negen hoofdstukken.

  De eerste twee beschrijven de ICT-apparatuur en het gebruik hiervan door de burgers en ondernemingen; ook wordt hierin toegelicht waar onze focus ligt met betrekking tot cloudcomputing.

  Het derde hoofdstuk is gewijd aan de elektronische handel vanuit het gezichtspunt van de consument en de ondernemingen. In hoofstuk vier leest u een analyse van de elektronische overheidsdiensten, met in hoofdstuk vijf het vraagstuk van de cyberveiligheid, een actueel onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt.

  Hoofdstuk 6 richt zich op de digitale vaardigheden, d.w.z. hoe individuen met hulpbronnen en ICT-technologie omgaan, hetzij in de particuliere omgeving of in de beroepswereld.

  Hoofdstuk 7 behandelt de aspecten van de infrastructuur van telecommunicatie, de marktwaarneming door de gebruikers en een vergelijking van de tarieven voor ondernemingen, en in hoofdstuk 8 vindt u een analyse van de economische aspecten van de ICT-sector in België.

  Hoofdstuk 9 plaatst de prestaties van België in een internationaal perspectief.

  België heeft ongetwijfeld een gunstige positie, vooral op het gebied van de dichtheid en kwaliteit van de telecominfrastructuur. Het is daarom wenselijk deze gunstige situatie volledig te benutten om alle deelnemende partijen in de informatiemaatschappij aan te moedigen gebruik te maken van de toepassingen en diensten van ICT en deze te ontwikkelen.

  In dit kader zou het nationale plan "Digital Belgium" ook kunnen bijdragen aan een verdere versterking van de ICT-ontwikkeling in België. Door het samengaan van de verschillende synergieën en vooral het delen van de kennis, hoop ik dat wij samen een welvarend digitaal België kunnen opbouwen, waar wij allen profijt van hebben.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018