Barometer van de informatiemaatschappij 2013

Barometer van de informatiemaatschappij 2013

Uitgever
FOD Economie,K.M.O, Middenstand en Energie

Table of Contents

   

  In de barometer van de informatiemaatschappij zijn een aantal indicatoren betreffende ICT (Informatie en Communicatie Technologie) opgenomen.

  Deze indicatoren worden onderverdeeld in negen rubrieken: huishoudens en individuen, ondernemingen, elektronische handel (e-commerce), e-government, veiligheid, competenties (e-skills), telecommunicatie en infrastructuur, ICT-sector, internationale vergelijking.

  België positioneert zich voor de meeste indicatoren rond het gemiddelde voor de Europese Unie. Soms zijn er ook gegevens beschikbaar over de positionering van ons land binnen de OESO-zone.

  Indien mogelijk wordt gewag gemaakt van het niveau van ons land ten opzichte van de doelstellingen die de Commissie in 2010 vastlegde in haar digitale agenda voor Europa (“Digital Agenda for Europe”).

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018