Table of Contents

  De elektronische handel (e-commerce) kenmerkt de aankoop of verkoop van een goed of een dienst langs elektronische weg of via het internet.

  De e-commerce en de omzet van de ondernemingen

  28,2% van de omzet van de Belgische ondernemingen komt in 2021 uit elektronische handel, of het nu gebeurt via de website of geïnformatiseerde gegevensuitwisseling. Dat is een daling met 3,2 procentpunt in vergelijking met 2020.

  In België wordt 57% van de totale omzet van bedrijven uit e-commerce gegenereerd door EDI-transacties en 43% door verkopen via een klassieke website.

  Het aandeel van e-commerce in de omzet van de in België gevestigde ondernemingen (28,2%) ligt aanzienlijk hoger dan dat van de Europese ondernemingen in de EU27 (19,8%) en de ondernemingen die gevestigd zijn in de buurlanden, waar dit aandeel varieert van 16,9% (Luxemburg) tot 21,7% (Frankrijk).

  Onlineverkopen (website of EDI)

  In België verkopen iets meer dan drie ondernemingen op de tien (31%) en zes grote ondernemingen op de tien (60%) via digitale kanalen, website of EDI (electronic data interchange of standaard voor elektronische dataoverdracht). Dat percentage is hoger dan het Europees gemiddelde, ongeacht de omvang van de onderneming (klein, middelgroot, groot).

  In België hebben drie op de tien kmo’s online verkocht. Hiermee scoort België ruimschoots beter dan het Europees gemiddelde (18%).

  Het aantal bestellingen dat wordt ontvangen via een website of applicaties, verschilt naargelang de grootte van de onderneming. Zo ontving 24% van de kleine ondernemingen bestellingen op een website, tegenover 46% van de grote ondernemingen. Op vlak van ontvangen bestellingen via een website of applicatie, scoort België wel beduidend beter dan het Europees gemiddelde, ongeacht de grootte van de onderneming.

  Verkopen b2c en b2bg

  De verdeling tussen b2c en b2bg in de e-commerce verschilt van land tot land. In België is 72% van de omzet die via een website wordt gerealiseerd afkomstig uit de verkoop tussen ondernemingen en aan overheden (b2bg) en 28% uit de verkoop van bedrijven aan consumenten (b2c). Het Belgische aandeel van b2bg-verkoop is met 6 procentpunt gestegen ten opzichte van 2020 (66%). Op Europees niveau zijn deze percentages respectievelijk 54% (b2bg) en 42% (b2c).

  Laatst bijgewerkt
  2 februari 2023