Table of Contents

  De elektronische handel (e-commerce) kenmerkt de aankoop of verkoop van een goed of een dienst langs elektronische weg of via het internet.

  De e-commerce en de omzet van de ondernemingen

  In 2022 komt 27,7 % van de omzet van Belgische bedrijven uit elektronische handel, hetzij via de website van handelaars, hetzij via elektronische gegevensuitwisseling (EDI). Dat is een daling van 0,5 procentpunten ten opzichte van 2021.

  In België wordt 65 % van de totale omzet van e-commercebedrijven gegenereerd door EDI-transacties en 35 % door verkoop via een traditionele website.

   

  In 2022 is het aandeel van e-commerce in de omzet van bedrijven gevestigd in België (27,7 %) aanzienlijk hoger dan dat van Europese bedrijven in de EU27 (17,7 %) en van bedrijven gevestigd in de buurlanden, waar dit aandeel varieert van 11 % (Frankrijk) tot 26,3 % (Luxemburg). De Franse gegevens dienen met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden aangezien de methodologie binnen de serie werd gewijzigd doorheen de jaren.

   

  Onlineverkopen (website of EDI)

  In België verkopen bijna drie op de tien bedrijven (29,1 %) en bijna zes op de tien grote bedrijven (57,5 %) via digitale kanalen, een website of EDI. Dat percentage ligt hoger dan het Europese gemiddelde, ongeacht de grootte van het bedrijf (klein, middelgroot, groot).

   

  In België hebben bijna 3 op de 10 kmo's online verkocht. België scoort veel beter dan het Europese gemiddelde (19,2%).

   

  Het percentage bedrijven dat bestellingen heeft ontvangen via een website, applicatie of marktplaats verschilt naargelang de grootte van het bedrijf. Zo ontving 21,9 % van de kleine bedrijven bestellingen via een website, tegenover 40 % van de grote bedrijven. Als het gaat om bedrijven die verkopen via een website of app, scoort België ruim boven het Europese gemiddelde, ongeacht de grootte van het bedrijf. Met betrekking tot die indicator moet worden opgemerkt dat er in 2022 een verandering in de methodologie plaatsvond om interne stromen in termen van verkoop/omzet te neutraliseren: de definitie van de statistische eenheid is veranderd in 'de onderneming'. Deze breuk in de data maakt het moeilijk om te vergelijken met voorgaande jaren.

   

  Verkopen b2c en b2bg

  De verdeling tussen b2c en b2bg in e-commerce verschilt van land tot land. In België is 66,6 % van de websiteverkopen afkomstig van verkopen tussen bedrijven en overheden (b2bg) daarnaast is 33,4 % van de verkopen van bedrijven aan consumenten (b2c). Het Belgische aandeel van b2bg-verkopen is licht gedaald ten opzichte van 2021 (72 %). Op Europees niveau zijn die percentages respectievelijk 54,6 % (b2bg) en 44,7 % (b2c).

   

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2024