Table of Contents

  De massale verzending van elektronische ongevraagde post, doorgaans spam genoemd, is een steeds groter wordend fenomeen. Voorkomen is beter dan genezen! Wij bieden diverse informatie en brochures aan die het fenomeen uiteenzetten, de reglementeringen die hierop van toepassing zijn alsook talrijke praktische adviezen om er mee om te gaan.

  De brochure "De spamming in 24 vragen en antwoorden", in vraag- en antwoordvorm, stelt de juridische reglementeringen voor die van toepassing zijn op ongevraagde reclame per elektronische post alsook de bevoegde overheden voor klachten.

  De brochure "Spamming in vraag gesteld. Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips" stelt de meest voorkomende voorbeelden van spam die vallen onder oplichterij, zwendel of informaticacriminaliteit voor en illustreert ze. U vindt er ook praktische informatie om te vermijden dat u op uw beurt in de val loopt.

  Laatst bijgewerkt
  22 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Artificiële Intelligentie - Steun van de Belgische ministers van Digitale Agenda