Table of Contents

  De massale verzending van elektronische ongevraagde post, doorgaans spam genoemd, is een steeds groter wordend fenomeen. Voorkomen is beter dan genezen! Wij bieden diverse informatie en brochures aan die het fenomeen uiteenzetten, de reglementeringen die hierop van toepassing zijn alsook talrijke praktische adviezen om er mee om te gaan.

  De brochure "De spamming in 24 vragen en antwoorden", in vraag- en antwoordvorm, stelt de juridische reglementeringen voor die van toepassing zijn op ongevraagde reclame per elektronische post alsook de bevoegde overheden voor klachten.

  De brochure "Spamming in vraag gesteld. Geïllustreerde voorbeelden en praktische tips" stelt de meest voorkomende voorbeelden van spam die vallen onder oplichterij, zwendel of informaticacriminaliteit voor en illustreert ze. U vindt er ook praktische informatie om te vermijden dat u op uw beurt in de val loopt.

  Laatst bijgewerkt
  22 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Online

   Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

  2. Online

   Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

  3. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie