Table of Contents

  Adres:
  Louizalaan 146,
  1050 Brussel

  Contactpersoon: Philippe Billiet
  Tel.: + 32 26 43 33 01
  Fax: + 32 26 46 24 31
  E-mail: Philippe.Billiet@billiet-co.be
  Website: www.billiet-co.be (enkel beschikbaar in het Engels)

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  Elk handelsgeschil over:

  • consumptiegoederen,

  • algemene diensten aan de consument,

  • postdiensten en elektronische communicatie,

  • transportdiensten,

  • vrijetijdsdiensten,

  • energie en water,

  • gezondheid,

  • onderwijs en

  • financiële diensten.

  Kosten

  Tijdens een eerste contact zal ik controleren of uw geschil minnelijk kan worden behandeld of niet. Ik zal u alle nuttige informatie geven over mijn mogelijke interventie. Mijn tarief zal pas van toepassing zijn wanneer jij en de andere partij mij formeel mijn missie hebben toegewezen.

  Voor het openen van het dossier betaalt (betalen) de partij(en) die om bemiddeling heeft (hebben) verzocht een forfaitair bedrag van 50 euro om de kosten te dekken voor de eerste stappen die nodig zijn om de bemiddeling op te starten. Dit zal nadien in aanmerking worden genomen bij het opstellen van het bemiddelingsprotocol en desgevallend in mindering worden gebracht bij de definitieve kosten- en honoraria staat.

  Behoudens andersluidend akkoord worden de honoraria en kosten in gelijke delen onder de partijen verdeeld en steeds vooraf betaald aan de bemiddelaar. Voor de Belmed-dossiers is een bijzonder uurtarief vastgelegd: 121,00 euro/uur (incl. btw).

  Wat betreft de kosten, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht en wordt elke verplaatsing aangerekend tbv 0,5 euro/km (incl. btw).

  Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.

  Talen

  • Nederlands

  • Frans

  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  • België

  Toegangsvoorwaarden

  • U moet geprobeerd hebben om het geschil rechtstreeks met de particulier of de onderneming op te lossen, zonder succes;
  • U kunt optreden als privépersoon of professional (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

  Hoe werkt het?

  Billiet & Co is een advocatenkantoor met bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie. Billiet & Co is bijzonder gespecialiseerd in conflict management, bemiddeling, verzoening, arbitrage en complex litigation.

  Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure waarvan het kader en de regels zijn vastgelegd in een bemiddelingsprotocol dat door de partijen wordt ondertekend vooraleer de bemiddeling aanvangt. De bemiddelaar treedt op als neutrale derde om de communicatie tussen de partijen te faciliteren. Na identificatie van de te bespreken onderwerpen helpt de bemiddelaar de partijen oplossingen te zoeken die hun belangen en noden respecteren en met de bedoeling een schriftelijk akkoord op te stellen dat de partijen desgewenst door de rechtbank kunnen laten homologeren.

  Naast bemiddeling biedt Billiet & Co ook juridisch advies, verzoening, bijstand in juridische procedures, bijstand in arbitrage, med-arb, arb-med-ard, arb-med en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Dit kantoor heeft diverse prijzen en awards gewonnen voor bijzondere uitmuntendheid.

  Bemiddelingsprotocol

  Bemiddelingsprotocol downloaden. (DOC, 521 KB)

  Logo-belmedBelmed-partner    

  Laatst bijgewerkt
  1 maart 2024