Welke gegevens zijn beschikbaar voor hergebruik?

De gegevens die beschikbaar zijn voor hergebruik, staan opgesomd in de gegevenscatalogus  van de voor hergebruik beschikbare gegevens (PDF, 409.23 KB).

Er bestaan 2 soorten gegevensbestanden:

  • het volledige bestand (full extract):
    Dat bestand wordt maandelijks aangemaakt en bevat alle actieve en stopgezette gegevens van alle geregistreerde entiteiten en vestigingseenheden;
     

  • het bestand met de wijzigingen:
    Dat bestand wordt op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag aangemaakt en bevat alle gewijzigde gegevens sinds de vorige levering.

Deze bestanden blijven 5 werkdagen beschikbaar. Nadien worden ze gearchiveerd.

Hoe verkrijgt u deze herbruikbare publieke gegevens?

Om toegang te krijgen tot deze gegevens, stuurt u eerst het ingevulde "aanvraagformulier hergebruik (DOC, 59.5 KB)" naar de beheersdienst KBO.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een ontwerp-licentieovereenkomst,

Die overeenkomst bepaalt de voorwaarden die u als licentienemer moet naleven voor het hergebruik van gegevens. Zij bevat ook de specifieke voorwaarden voor het ter beschikking stellen van de gegevens door de beheersdienst.

Hoeveel kosten volledige bestanden van alle voor hergebruik beschikbare publieke gegevens?

De gegevens worden gratis beschikbaar gesteld als ze worden hergebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De jaarlijkse vergoeding is vastgesteld op 30.000 euro als de gegevens voor commerciële doelen worden gebruikt. De vergoeding wordt als volgt berekend:

Berkening van de vergoeding voor commerciële doeleinden
  Jaarlijkse kosten Aantal licenties Kosten per licentie
Onderhoud 106.107,32    
Kosten van de IT-infrastructuur 43.187,46    
Support/Helpdesk 33.698,80  
TOTAAL 182.993,58 6 30.499

Wilt u meer informatie?

U vindt meer informatie in de technische gebruikershandleiding (PDF, 1.21 MB).

Privacybeleid

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens, gelieve de “Privacyverklaring” van de KBO te raadplegen.

Laatst bijgewerkt
29 april 2024