Table of Contents

  Federale Raad van landmeters-experten

  Federale Raad

  De Federale Raad houdt de lijst bij van de landmeters-experten die voldoen aan de voorwaarden om het beroep uit te oefenen of de titel te dragen. De Raad beslist over de aanvragen tot erkenning als landmeter-expert. Hij controleert of de ingeschreven landmeters-experten de deontologische regels volgen. Hij kan sancties uitspreken tegen landmeters-experten die dat niet doen.

  Zittingen en samenstelling van de Federale Raad van beroep van landmeter-experten (PDF, 106.41 KB)

  Contact

  Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten
  North Gate, 4e verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  E-mail: lanexp@economie.fgov.be
  Tel.: +32 2 277 78 38
  Fax: +32 2 277 98 83

  Federale Raad van beroep van landmeters-experten

  De Federale Raad van beroep van landmeters-experten doet uitspraak over de beroepen die een landmeter-expert indient tegen een beslissing van de Federale Raad van landmeters-experten.

  Zittingen en samenstelling van de Federale Raad van beroep van landmeter-experten (PDF, 84.79 KB)

  Contact

  Griffie van de Federale Raad van beroep van de landmeters-experten
  North Gate, 4e verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 277 77 08
  Fax: +32 2 277 98 84

  Laatst bijgewerkt
  6 februari 2020