Federale Raad van landmeters-experten

Federale Raad

De Federale Raad houdt de lijst bij van de landmeters-experten die voldoen aan de voorwaarden om het beroep uit te oefenen of de titel te dragen. De Raad beslist over de aanvragen tot erkenning als landmeter-expert. Hij controleert of de ingeschreven landmeters-experten de deontologische regels volgen. Hij kan sancties uitspreken tegen landmeters-experten die dat niet doen.

Zittingen en samenstelling van de Federale Raad van landmeter-experten (PDF, 111.97 KB)

Contact

Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten
North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

E-mail: lanexp@economie.fgov.be
Tel.: +32 2 277 78 38
Fax: +32 2 277 98 83

Federale Raad van beroep van landmeters-experten

De Federale Raad van beroep van landmeters-experten doet uitspraak over de beroepen die een landmeter-expert indient tegen een beslissing van de Federale Raad van landmeters-experten.

Zittingen en samenstelling van de Federale Raad van beroep van landmeter-experten (PDF, 78.55 KB)

Contact

Griffie van de Federale Raad van beroep van de landmeters-experten
North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: +32 2 277 77 08
Fax: +32 2 277 98 84

Laatst bijgewerkt
25 januari 2021