De wetgeving beschermt het voeren van de titel en het uitoefenen van het beroep van:

 • vastgoedmakelaar-bemiddelaar,
 • vastgoedmakelaar-syndicus en
 • vastgoedmakelaar-rentmeester.
  De wetgeving is van toepassing op de natuurlijke personen die het beroep als zelfstandige in hoofd- of bijberoep uitoefenen. Rechtspersonen kunnen zich eveneens inschrijven bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Belang van de erkenning door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Elke persoon die de beroepsactiviteit van vastgoedmakelaar als zelfstandige wil uitoefenen, moet erkend zijn. Dat betekent dat hij moet ingeschreven zijn op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Alle vastgoedmakelaars die het beroep mogen uitoefenen, zijn opgenomen in dat tableau of die lijst.

De erkenning door het BIV is belangrijk:

U wenst een beroep te doen op een vastgoedmakelaar?

Het is belangrijk om na te gaan of de vastgoedmakelaar effectief ingeschreven is op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Op die manier bent u zeker dat u niet te maken heeft met een illegaal werkende makelaar of een oplichter.

Hoe gaat u na of een vastgoedmakelaar erkend is door het BIV? 

Simpel: gebruik de zoekmoduleimage van het BIV.

Om een zoekopdracht te starten via deze module, geeft u (een deel van) de naam in van een vastgoedmakelaar of een immobiliënkantoor of zoekt u in een bepaalde regio.

Indien u met een bediende samenwerkt en niet met een zelfstandige makelaar, moet u weten dat de bediende niet ingeschreven moet zijn op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs. Hij moet echter wel werken onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een vastgoedmakelaar die wel ingeschreven staat.

Alle vastgoedmakelaars die opgenomen zijn op het tableau van het BIV:

 • zijn onderworpen aan het toezicht van het BIV;
 • moeten de plichtenleer van de vastgoedmakelaar naleven;
 • moeten een verzekering afsluiten die hun beroepsaansprakelijkheid dekt;
 • moeten zich permanent bijscholen;
 • moeten gebruikmaken van een kwaliteitsrekening (zogenaamde “derdenrekening”) voor alle gelden van derden waarvan ze niet de bestemmeling zijn.

Die verplichtingen voor de vastgoedmakelaars zijn bedoeld om hun klanten te beschermen.

Wat als een makelaar de plichtenleer niet naleeft?

Indien een makelaar de plichtenleer niet naleeft, kunt u klacht indienen bij het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.

Binnen het BIV onderzoekt de rechtskundige assessor uw klacht. Indien deze uw klacht klasseert zonder gevolg, dan kunt u via een gemotiveerd verzoek de herziening van deze beslissing vragen aan de rechtskundige assessor-generaal. U wordt van de beslissing tot klassement zonder gevolg op de hoogte gebracht.

 

Indien uw klacht wordt overgemaakt aan de Uitvoerende kamer van het BIV, ontvangt u het beschikkende gedeelte van de beslissing (waarin de beslissing zelf is opgenomen) over uw klacht automatisch.

Op de website van het BIV vindt u meer informatie over het indienen van een klacht .

Wat als een vastgoedmakelaar u schade berokkent?

Tot 1 januari 2016 moesten de vastgoedmakelaars zelf hun activiteiten verzekeren. Sinds 1 april 2014 heeft het BIV ook een aanvullende verzekering om de niet-verzekerde leden te dekken.

Op 1 januari 2016 heeft het BIV een collectieve polis afgesloten die alle tot dan toe lopende polissen vervangt. Die collectieve polis verzekert alle BIV-leden, dus alle vastgoedmakelaars die ingeschreven zijn op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs. Deze polis dekt onder bepaalde voorwaarden (zoals het onvermogend zijn van de vastgoedmakelaar) eveneens schadegevallen die een gevolg zijn van fraude.

Indien een van die vastgoedmakelaars u schade berokkent, zou de collectieve polis van het BIV u kunnen vergoeden, als aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

Als een vastgoedmakelaar u in het verleden schade heeft berokkend en hij was toen ingeschreven op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs, zou de verzekering van de vastgoedmakelaar zelf of de aanvullende verzekering van het BIV ook kunnen tussenkomen. Een vergoeding zal er alleen zijn, als aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

Indien u van mening bent dat een vastgoedmakelaar u schade berokkende, kunt u ook altijd de webpagina van het BIV over het thema “verzekeringen” raadplegen. Daar vindt u nog meer informatie.

U bent vastgoedmakelaar? 

Laat u door het BIV erkennen

Om uw klanten te beschermen, moet u als vastgoedmakelaar aan bepaalde regels en verplichtingen voldoen.

U moet ingeschreven zijn op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Indien u niet ingeschreven bent op dat tableau of die lijst:

 • mag u de titel van vastgoedmakelaar niet voeren;
 • mag u het beroep van vastgoedmakelaar niet uitoefenen als zelfstandige, noch in hoofdberoep noch in bijberoep.

Toezicht van het BIV en plichtenleer

Indien u ingeschreven bent op het tableau van de beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiaires van het BIV:

 • staat u onder het toezicht van het BIV;
 • moet u de deontologische regels van het Instituut naleven.

Deze regels zorgen ervoor dat u uw activiteiten op integere en professionele wijze uitoefent. Indien u de deontologische code van het BIV niet naleeft, kan dit aanleiding geven tot tuchtsancties.

Verplichte verzekering

Indien u het beroep van vastgoedmakelaar als zelfstandige uitoefent, bent u wettelijk verplicht om:

 • uw burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren;
 • de borgtocht te beschermen. Dat zijn de bedragen die uw klanten u toevertrouwen en waarvan u niet de uiteindelijke ontvanger bent.


Tot 1 januari 2016 moesten de vastgoedmakelaars zelf hun activiteiten verzekeren. Sinds 1 april 2014 heeft het BIV ook een aanvullende verzekering om de niet-verzekerde leden te dekken.

Sinds 1 januari 2016 heeft het BIV een collectieve polis afgesloten die alle tot dan toe lopende polissen vervangt. Die collectieve polis verzekert alle BIV-leden, dus alle vastgoedmakelaars die ingeschreven zijn op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs.
Als aan de vereiste voorwaarden is voldaan, zou de collectieve polis van het BIV kunnen tussenkomen wanneer u schade berokkent aan een klant.

Bijkomende informatie

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16
1000 Brussel

Tel.: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020