Wat is een vastgoedmakelaar?

Een vastgoedmakelaar is een vastgoedprofessional, die een of meerdere van de volgende drie beroepen uitoefent:

  • vastgoedmakelaar (of -bemiddelaar)
  • vastgoedmakelaar-syndicus
  • vastgoedmakelaar-rentmeester

Wie mag het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen?

De voorwaarden om tot het beroep te worden toegelaten en het uit te oefenen, verschillen naargelang:

Om het verschil tussen de vestiging en de tijdelijke uitoefening beter te begrijpen, kunt u de FAQ van Be-Assist raadplegen.

Doe een beroep op een erkend vastgoedmakelaar

Elke persoon die de beroepsactiviteit van vastgoedmakelaar als zelfstandige wil uitoefenen, moet zijn ingeschreven op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Alle vastgoedmakelaars die het beroep mogen uitoefenen, zijn opgenomen in dat tableau of op die lijst.

Waarom de inschrijving bij het BIV zowel voor de vastgoedmakelaar als zijn klant belangrijk is, leest u op de webpagina “Doe een beroep op een erkend vastgoedmakelaar”.

Hoe vindt u een vastgoedmakelaar?

Via de zoekmodule van het BIV vindt u de namen en de gegevens van alle vastgoedmakelaars die bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zijn ingeschreven.

Laatst bijgewerkt
28 oktober 2020