Elke persoon die de beroepsactiviteit van vastgoedmakelaar als zelfstandige wil uitoefenen, moet zijn ingeschreven

  • op het tableau van beroepsbeoefenaars of
  • op de lijst van stagiairs van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Alle vastgoedmakelaars die het beroep mogen uitoefenen, zijn opgenomen in dat tableau of op die lijst.

Als u een beroep wil doen op een vastgoedmakelaar, is het erg belangrijk dat hij bij het BIV is ingeschreven. Op die manier bent u zeker dat u niet te maken heeft met een illegaal werkende makelaar of een oplichter.

U heeft er dus alle belang bij om na te gaan of hij effectief op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van door het BIV erkende stagiairs is ingeschreven.

Hoe gaat u na of een vastgoedmakelaar is ingeschreven bij het BIV?

Dat is eenvoudig: gebruik de zoekmodule van het BIV.

Om een zoekopdracht te starten via de module, geeft u (een deel van) de naam in van een vastgoedmakelaar of een immobiliënkantoor of zoekt u in een bepaalde regio.

Indien u met een werknemer van een makelaar samenwerkt en niet met een zelfstandige makelaar, moet u weten dat die werknemer niet op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs moet zijn ingeschreven. Hij moet echter wel werken onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een vastgoedmakelaar die wel ingeschreven is.

Alle vastgoedmakelaars die op het tableau van het BIV zijn opgenomen:

  • zijn onderworpen aan het toezicht van het BIV;
  • moeten de plichtenleer van de vastgoedmakelaar naleven;
  • moeten een verzekering afsluiten die hun beroepsaansprakelijkheid dekt;
  • moeten zich voortdurend bijscholen;
  • moeten een kwaliteitsrekening (“derderekening”) gebruiken voor alle middelen van derden waarvan ze niet de ontvangers zijn.

Die verplichtingen voor vastgoedmakelaars zijn bedoeld om hun klanten te beschermen.

Wat gebeurt er als een vastgoedmakelaar de plichtenleer niet naleeft?

Wanneer een vastgoedmakelaar zich niet aan de plichtenleer houdt, kunt u een klacht indienen bij het BIV.

Bij het BIV onderzoekt de rechtskundige assessor uw klacht. Als die laatste uw klacht zonder gevolg klasseert, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Via een gemotiveerd verzoek kunt u de herziening van die beslissing vragen aan de rechtskundige assessor-generaal. Als uw klacht aan de Uitvoerende Kamer van het BIV wordt overgemaakt, ontvangt u het beschikkende gedeelte van de beslissing (waarin de beslissing zelf is opgenomen) over uw klacht automatisch.

Op de website van het BIV vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

Wat als een vastgoedmakelaar u schade berokkent?

Het BIV heeft een collectieve polis afgesloten die alle BIV-leden verzekert, d.w.z. alle vastgoedmakelaars die op het tableau van beroepsbeoefenaars of op de lijst van stagiairs zijn ingeschreven. Die polis dekt onder bepaalde voorwaarden (zoals het onvermogend zijn van de vastgoedmakelaar) eveneens schadegevallen die een gevolg zijn van fraude.

Als een van die vastgoedmakelaars u schade berokkent, kan de collectieve polis van het BIV u vergoeden, indien aan de voorwaarden is voldaan.

Als u van mening bent dat een vastgoedmakelaar u schade heeft berokkend, kunt u de webpagina van het BIV over verzekeringen raadplegen. Daar vindt u nog meer informatie.

Contact

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16
1000 Brussel

Tel.: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be

Laatst bijgewerkt
11 oktober 2022