Als u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland kunt u het beroep van gecertificeerd vastgoedmakelaar tijdelijk en occasioneel uitoefenen. In dat geval moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent legaal gevestigd in een andere lidstaat en oefent er het beroep van vastgoedmakelaar uit
 • als het beroep niet is gereglementeerd in de lidstaat waar u bent gevestigd, heeft u het beroep van vastgoedmakelaar gedurende de tien jaar die voorafgaan aan de dienstverrichting gedurende minstens een jaar uitgeoefend in één of meerdere lidstaten

Het tijdelijke en occasionele karakter van de dienstverrichting wordt door de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) per geval beoordeeld, met name in functie van de duur, de frequentie, de regelmaat en de continuïteit.

Schriftelijke verklaring

U oefent het beroep van vastgoedmakelaar voor de eerste keer in België tijdelijk en occasioneel uit? Dan moet u de Uitvoerende Kamer daarvan op de hoogte brengen via een schriftelijke verklaring. Daarin vermeldt u de gegevens over uw verzekeringsdekking of andere middelen van persoonlijke of collectieve bescherming voor beroepsaansprakelijkheid.

U moet die verklaring één keer per jaar hernieuwen als u van plan bent om tijdens dat jaar in België tijdelijk en occasioneel als vastgoedmakelaar te werken. U mag de verklaring via aanleveren via alle middelen.

Bij uw eerste dienstverrichting of als uw situatie wezenlijk wijzigt ten opzichte van de documenten die u eerder heeft aangeleverd, dient u ook de volgende documenten te bezorgen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een attest waaruit blijkt dat
  • u rechtmatig in een lidstaat bent gevestigd
  • u er de activiteit van vastgoedmakelaar uitoefent
  • u op het moment van afgifte van het attest geen beroepsuitoefeningsverbod is opgelegd, ook al is het maar tijdelijk
 • een bewijs van beroepskwalificaties
 • als het beroep in uw lidstaat van oorsprong niet is gereglementeerd, een bewijs dat u de betrokken werkzaamheden in de tien voorafgaande jaren gedurende minstens een jaar heeft uitgeoefend

U kunt de verklaring met de post of via e-mail aan de Uitvoerende Kamer overmaken.

Laatst bijgewerkt
28 oktober 2020