De boekhouder realiseert gewoonlijk voor rekening van derden de volgende activiteiten:

  • de organisatie van boekhoudkundige diensten en advies daarover;
  • het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
  • het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
  • de activiteiten geviseerd in artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

(artikel 49 van die wet van 22 april 1999)

Voeren van de titel en uitoefening van het beroep

Om in alle wettelijkheid de titel te mogen voeren en het beroep te mogen uitoefenen van boekhouder of boekhouder-fiscalist, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • houder zijn van een van de diploma’s, getuigschriften of akten genoemd in artikel 50, § 2 a) tot i) of artikel 50, § 3, a) tot i);
  • ingeschreven zijn op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs die bijgehouden wordt door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten;
  • persoonlijk de verantwoordelijkheid dragen voor iedere bij de uitoefening van het beroep gestelde daad en zijn civiele beroepsaansprakelijkheid verzekeren door een verzekeringsovereenkomst die goedgekeurd werd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut;
  • de deontologische regels naleven, zoals die zijn vastgesteld door het Beroepsinstituut.
    (artikel 50, § 1 en 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen)

Toepassingsgebied van de wet

De wetgeving is van toepassing op de natuurlijke personen die het beroep als zelfstandige in hoofd- of bijberoep uitoefenen en op facultatieve wijze op diegenen die het beroep als loontrekkende uitoefenen. Zij is eveneens van toepassing op de rechtspersonen.

De wetgeving beschermt het voeren van de titel en het uitoefenen van het beroep van boekhouder. Voor het beroep van boekhouder-fiscalist daarentegen is enkel het voeren van de titel geregeld.

Meer informatie?

Beroepsinstituut van erkende boekhouders fiscalisten
Legrandlaan 45
1050 Brussel

Tel.: +32 2 626 03 80
Fax: +32 2 626 03 90

Laatst bijgewerkt
18 januari 2019