Als u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland kunt u het beroep van gecertificeerd accountant tijdelijk en occasioneel uitoefenen. In dat geval moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent op wettige wijze gevestigd in een van die landen en oefent daar het beroep van gecertificeerd accountant uit;
 • als het beroep van gecertificeerd accountant niet gereglementeerd is in uw lidstaat van oorsprong, moet u in de afgelopen tien jaar voorafgaand aan uw dienstverrichting in België de activiteiten van gecertificeerd accountant tenminste één jaar uitgeoefend hebben in één of meer van die landen. 

De Raad van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants beoordeelt het tijdelijke en occasionele karakter van de dienstverrichting geval per geval, voornamelijk op basis van de duur, de frequentie, de regelmaat en de continuïteit.

Schriftelijke verklaring

U oefent het beroep van gecertificeerd accountant tijdelijk en occasioneel uit in België? Dan moet u de Raad van het Instituut daar in een schriftelijke verklaring vooraf van op de hoogte brengen. Daarin vermeldt u de gegevens over uw verzekeringsdekking of andere middelen van persoonlijke of collectieve bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid.

Die verklaring moet u eenmaal per jaar hernieuwen als u van plan bent om tijdens dat jaar in België tijdelijk en occasioneel als gecertificeerd accountant te werken. U mag de verklaring aanleveren via het kanaal van uw keuze.

Bij uw eerste dienstverrichting of als uw situatie wezenlijk verandert ten opzichte van de documenten die u eerder aanleverde, bezorgt u ook de volgende documenten:

 • een bewijs van nationaliteit;
 • een attest waaruit blijkt dat:
  • u rechtmatig in een lidstaat gevestigd bent;
  • u er de activiteit van gecertificeerd accountant uitoefent;
  • u op het moment van afgifte van het attest geen beroepsuitoefeningsverbod is opgelegd, ook al is het maar tijdelijk.
 • een bewijs van beroepskwalificaties;
 • als het beroep niet gereglementeerd is in uw lidstaat van oorsprong, een bewijs dat u de activiteit van accountant in de tien voorafgaande jaren gedurende ten minste een jaar heeft uitgeoefend.
Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020