Bent u onderdaan van een land buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen  of Zwitserland? Als u in uw land van herkomst een hoedanigheid heeft behaald die  gelijkwaardig aan die van gecertificeerd accountant, dan kan u de hoedanigheid van gecertificeerd accountant in België krijgen als uw land de Belgische hoedanigheid erkent (wederkerigheid). Als uw land van herkomst geen systeem van wederkerigheid met België heeft, moet u een gelijkwaardigheidsbeslissing voor uw diploma aanvragen bij één van de volgende gemeenschappen (naargelang uw verblijfplaats):

Advies: ga vooraf bij het Belgische Assistentiecenter voor de erkenning van beroepskwalificaties na of u niet gelijkgesteld wordt met een onderdaan van de Europese Unie. Er bestaan verschillende Europese richtlijnen die u toelaten om gelijkgesteld te worden met een onderdaan van een lidstaat (bijvoorbeeld als echtgenoot van een onderdaan van een lidstaat).

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020