Een van de belangrijkste beginselen van het economisch recht is het correcte gedrag van bedrijven op de markt. 0neerlijke praktijken, waaronder agressieve marktpraktijken, zijn verboden.

Wat is een agressieve marktpraktijk?

Als u bedrijfsleider of zelfstandige bent, hebt u misschien al te maken gehad met de agressieve aanpak van een verkoper. Mogelijk werd u ook geconfronteerd met aanbiedingen die ongewenste extra diensten bevatten of werd u gedwongen een ongevraagde dienst te aanvaarden. Dergelijke praktijken zijn in strijd met eerlijke business-to-businesspraktijken. Ze worden agressieve praktijken genoemd en die zijn bij wet verboden.

Voorbeeld: gedwongen aankoop

Een bedrijf probeert een dienst of product op te leggen aan een ander bedrijf zonder dat het laatste daarom gevraagd heeft. Het bedrijf wordt uitgenodigd om te betalen en het product vervolgens te behouden of terug te sturen (zelfs zonder kosten).

Wat moet u doen als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent van een agressieve praktijk van een ander bedrijf?

Als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent geworden van een agressieve praktijk, hebt u verschillende mogelijkheden.

Minnelijke of buitengerechtelijke schikking

  • U kunt proberen een buitengerechtelijke schikking te treffen, d.w.z. bemiddeling.

  • Neem contact op met uw sector- of (inter)professionele organisatie.

Burgerrechtelijke vordering

  • De Ondernemingsrechtbank kan u vergoeden voor de schade die u heeft geleden door de agressieve praktijken.

  • De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank kan worden aangesproken voor een vordering tot staking.

  • De vordering tot staking kan ook door uw sector- of (inter)professionele organisatie worden ingesteld (collectieve vordering tot staking).
  • De vordering tot collectief herstel of “class action”.

Strafrechtelijk beroep

Raadpleeg de brochure "Neen aan de wet van de sterkste!" (PDF, 202.22 KB)

Laatst bijgewerkt
22 december 2021