Een van de belangrijkste beginselen van het economisch recht is het correcte gedrag van ondernemingen op de markt. Oneerlijke praktijken, waaronder misleidende praktijken, zijn verboden.

Wat is een misleidende marktpraktijk?

Een misleidende praktijk is een handeling, een verzwijging, een handelswijze of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, die een onderneming misleidt over essentiële elementen van de overeenkomst die haar economisch handelen bepalen.

Als bedrijfsleider of zelfstandige, werd u in het verleden misschien al geconfronteerd met een bedrieglijke praktijk. Zo kan het zijn dat u bij de ontvangst van goederen vaststelde dat ze niet aan de beloofde kwaliteitscriteria voldeden. Of u dacht dat u een bestelling plaatste bij een bekend bedrijf, maar uw aannemer deed zich voor als dat bedrijf en leverde een product van een ander, minder bekend merk. Dat is in strijd met eerlijke business-to-business praktijken.

Ze worden misleidende praktijken genoemd en die zijn bij wet verboden.

Voorbeeld: de rechten van het andere bedrijf of de risico's die het kan lopen

Uw leverancier geeft aan dat hij een verzekering heeft afgesloten waarvan u ook kunt profiteren, terwijl die verzekering niet bestaat.

Wat moet u doen als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent van een misleidende praktijk van een ander bedrijf?

Als u het gevoel hebt dat u het slachtoffer bent van een misleidende praktijk, hebt u verschillende mogelijkheden.

Minnelijke of buitengerechtelijke schikking

  • U kunt proberen een buitengerechtelijke schikking te treffen, d.w.z. bemiddeling.
  • Neem contact op met uw sector- of (inter)professionele organisatie.

Burgerrechtelijke vordering

  • De Ondernemingsrechtbank kan u vergoeden voor de schade die u heeft geleden door de bedrieglijke praktijken.
  • De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank kan worden aangesproken voor een vordering tot staking.
  • De vordering tot staking kan ook door uw sector- of (inter)professionele organisatie worden ingesteld (vordering tot collectief herstel).
  • De vordering tot collectief herstel of "class action".

Strafrechtelijke vordering

Raadpleeg de brochure "Neen aan de wet van de sterkste!" (PDF, 202.9 KB)

Laatst bijgewerkt
22 december 2021