Table of Contents

  Ons economisch systeem stoelt niet enkel op de vrije mededinging. Ondernemingen moeten zich ook correct gedragen ten aanzien van elkaar: het moet evenzeer gaan om een eerlijke mededinging.

  Om die eerlijkheid in de handelstransacties te waarborgen zijn er ook in b2b-relaties specifieke wettelijke beschermingsmaatregelen ingevoerd. Het gaat, in een ruimer economisch kader, om

  • een bescherming tegen misbruik van economische afhankelijkheid door ondernemingen met relatieve marktmacht,
  •  om een bescherming tegen oneerlijke marktpraktijken in de relaties tussen ondernemingen onderling, met specifieke normen inzake misleidende en agressieve marktpraktijken, en
  • een bescherming op contractueel vlak tegen onrechtmatige bedingen.

  Ook vergelijkende reclame wordt geregeld, en bepaalde specifieke vormen van bedrog kennen een wettelijke bescherming. Tenslotte gelden er in bepaalde sectoren bijzondere beschermingsmaatregelen.

  Laatst bijgewerkt
  7 juli 2020