Table of Contents

  Ons economisch systeem stoelt niet enkel op de vrije mededinging. Ondernemingen moeten zich ook correct gedragen ten aanzien van elkaar: het moet evenzeer gaan om een eerlijke mededinging.

  Om die eerlijkheid in de handelstransacties te waarborgen zijn er ook in b2b-relaties specifieke wettelijke beschermingsmaatregelen ingevoerd. Het gaat, in een ruimer economisch kader, om

  • een bescherming tegen misbruik van economische afhankelijkheid door ondernemingen met relatieve marktmacht,
  •  om een bescherming tegen oneerlijke marktpraktijken in de relaties tussen ondernemingen onderling, met specifieke normen inzake misleidende en agressieve marktpraktijken, en
  • een bescherming op contractueel vlak tegen onrechtmatige bedingen.

  Ook vergelijkende reclame wordt geregeld, en bepaalde specifieke vormen van bedrog kennen een wettelijke bescherming. Tenslotte gelden er in bepaalde sectoren bijzondere beschermingsmaatregelen.

  Hoe kunt u een probleem melden?

  U kunt naar de rechtbank gaan, maar er zijn andere mogelijkheden om uw stem te laten horen:

  • bemiddeling

  • de invoering van een melding via het onlineformulier van de Economische Inspectie

  • via een (inter)professionele organisatie

  Draag bij aan de verbetering van de regelgeving

  Bent u een expert en wilt u ons op de hoogte brengen van een concreet geval of trends die u dankzij uw werk waarneemt?

  Het Kmo-observatorium verzamelt relevante informatie om het regelgevingskader te verbeteren.

  Contacteer ons via feedback.b2b@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  5 januari 2024